„Benjamin Franklin povedal, že ak zlyháte v príprave, ste pripravení zlyhať. V stavebníctve to platí rovnako, pretože len dobre naplánovaná stavba sa môže skončiť kvalitne a na čas. Dôležité však je dostávať aj pri realizácii správne informácie včas, vedieť s nimi pracovať a rýchlo sa rozhodovať. Preto sme sa rozhodli vyriešiť ako ich dostať do plánu výstavby čo najskôr,“ vysvetľuje doktorand Pavol Mayer.

P. Mayer doplnil tím STU pod vedením Tomáša Funtíka, do ktorého pribudli aj Juraj Lormusz, Ondrej Soják a Jakub Takács. Cieľom súťaže, ktorú už piaty rok organizuje softvérová firma Synchro Software, bolo využitie 4D plánovania na vyriešenie ľubovoľnej problematiky z oblasti výstavby, s ktorou sa stretávajú realizátori na stavbách.

Študenti sa zamerali okrem optimalizácie plánovania výstavby s využitím smart senzorov aj na efektívnu kontrolu prostredníctvom špeciálnych okuliarov pre zmiešanú realitu. Študenti STU prepojili 3D BIM model stavby s jej harmonogramom (vznik 4D BIM modelu) a navyše našli spôsob ako takýto model v reálnom čase aktualizovať informáciami zo smart senzorov merajúcimi pevnosť betónu.

„Senzor položíte do čerstvého betónu a on meria jeho teplotu, čím nepriamo získate informáciu o pevnosti. Senzor má v sebe zabudovaný vysielač, ktorý získané informácie ihneď odosiela na server. Ten je pre stavbyvedúceho dostupný z PC, alebo smartfónu,“ hovorí Juraj Lormusz.

Aj z Bali

„Predstavte si, že stojíte na rozostavanej stavbe, kde okrem reálnych hotových stien a stropov môžete cez špeciálne okuliare vidieť aj budúce konštrukcie, napríklad priečky, potrubia, alebo aj to ako sa stavajú. My sme našli prepojenie, ako pri pohľade na čerstvý betónový strop vidieť jeho aktuálnu teplotu a pevnosť,“ vysvetľuje P. Mayer

Pri svojej práci na to využili okuliare na zmiešanú realitu Microsoft Hololens, ktoré sa dajú výborne využiť aj na kontrolu vyhotovených konštrukcií, plánovanie realizácie v existujúcich miestnostiach, či pri koordinačných poradách.

Študenti z STU najlepšie na svete plánujú výstavbu

Okuliare v akcii. Zdroj: SvF STU

„S Hololensami sme napríklad kontrolovali výstuž na stavbe alebo sme si model budovy premietali na stole v pracovni,“ hovorí J. Lormusz. „Dnes sa pomocou dostupnej technológie môžete koordinačnej porady bratislavskej stavby teoreticky zúčastniť aj z lehátka na Bali, pretože všetci vidia a riešia tú istú vec v modeli a nie je nutné hrbiť sa nad výkresmi, “ dopĺňajú ho O. Soják s J. Takács.

Hardware a software na takýto výskum však stojí tisíce eur, a tak boli študenti obmedzení výkonom svojich počítačov či časom zapožičania spomínaných okuliarov. „Víťazstvo v oboch ročníkoch je pre nás veľmi dôležité z hľadiska osvety v oblasti digitalizácie stavebníctva a podpore inovatívnych riešení na reálnych projektoch. Dnes ešte stále mnohí investori a realizátori netušia o výhodách BIM, pritom je to jeden z najefektívnejších nástrojov súčasnosti na kontrolu výstavby a financií, či správu objektu,“ hovorí Tomáš Funtík - pedagóg Stavebnej fakulty STU a viceprezident BIM asociácie Slovensko.

Študenti priekopníkmi

Kým v zahraničí pojem digitalizácia stavebníctva už nie je novinkou a na základe vládnych nariadení sa rozvíja na princípoch štvrtej priemyselnej revolúcie tzv. iniciatívy Industry 4.0 (napr. v ČR Iniciatíva Stavebnictví 4.0, alebo v Nemecku Planen-Bauen 4.0) na Slovensku sú tak priekopníkmi digitalizácie na svetovej úrovni ešte stále najmä budúci stavební inžinieri.

„V súčasnosti hľadáme spôsob ako študentom vytvoriť vhodné podmienky na realizáciou obdobných projektov, pretože si uvedomujeme, že hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré nevyhnutne potrebujú na riešenie je pre nich finančne veľmi náročné, a nemôže si ho teda dovoliť každý. Sme presvedčení, že kvalitne pripravení absolventi budú jednoznačne prínosom pre stavebnú prax.“ dodávajú T. Funtík a P. Mayer.