Nitriansky kraj má podľa prieskumov najvýraznejšie zastúpenie bývania v rodinných domoch spomedzi slovenských regiónov. Ďalšie pribudnú v najbližších rokoch deväť kilometrov od krajského mesta. V lokalite Nový Cabaj chystajú pozemky na individuálnu výstavbu rodinných domov a radovú zástavbu dve firmy.

V marci skolaudovali inžinierske siete v rámci pripravovanej zástavby od nitrianskej spoločnosti Sting – Itec Slovakia. Na predaj pre individuálnu výstavbu rodinných domov a radovú zástavbu je pripravených 104 pozemkov s výmerami od 348 do 1 024 štvorcových metrov. Z nich je podľa internetovej stránky projektu viac ako polovica predaná. V zóne je pripravené miesto aj pre športoviská a detské ihriská. Firma plánovala aj druhú fázu s dvojnásobným počtom domov.

Druhý projekt pripravuje miestny podnikateľ Viliam Kompas, ktorý vlastní pozemky v tejto časti. Zámer, ktorý predložil na posúdenie štátnym orgánom, rieši prípravu územia, inžinierskych sietí a dopravného napojenia pozemkov, ktoré sú rovnako určené na predaj. Na území s rozlohou takmer 9,5 hektára má byť 97 parciel pre samostatne stojace rodinné domy a 15 parciel pre polyfunkčné objekty alebo radovú zástavbu. Priestor je vyčlenený aj na športoviská.

Stovky rodinných domov pri Nitre

Príprava územia na výstavbu má trvať 13 mesiacov a investor ju plánuje spustiť hneď po získaní potrebných povolení, aby bola ukončená na jeseň budúceho roka. Náklady predbežne odhaduje na 2,5 milióna eur. Lokalita Nový Cabaj leží na okraji obce Cabaj – Čápor bližšie k Nitre pri ceste 2. triedy medzi Nitrou a Šaľou. Je vzdialená necelý kilometer od napojenia na rýchlostnú cestu R1 a deväť kilometrov od Nitry.

V Nitrianskom kraji sú dlhodobo najnižšie ceny nehnuteľností na bývanie. Navyše aj po zastavení pádu priemerných cien na Slovensku pokračujú v poklese, ktorý je druhý najvýraznejší spomedzi regiónov. Vďaka tomu je tu a v Trenčianskom kraji bývanie cenovo najdostupnejšie v porovnaní s priemernými príjmami obyvateľov. Na mape nehnuteľností má Nitra a jej okolie primát vo vlastníctve rodinných domov. Podiel obyvateľov žijúcich vo vlastnom rodinnom dome tu dosahuje podľa prieskumu ČSOB 41,5 percenta.

Vizualizácie – Sting – Itec Slovakia