S manželom chceme kúpiť starší rodinný dom a čiastočne ho zrekonštruovať. Kúpna cena prostredníctvom realitnej kancelárie je 100 000 eur  a do rekonštrukcie plánujeme investovať ešte 20 000 eur. Hypotéku potrebujeme na celú sumu, t. j. 120 000 eur. Na ktorú banku sa máme obrátiť?

V prvom rade treba zdôrazniť, že banky poskytujú hypotéky maximálne do hodnoty nehnuteľnosti,  bez ohľadu na výšku investičného zámeru. Ak je vo vašom prípade hodnota domu určená súdnym znalcom napríklad  100-tisíc eur, banka vám môže poskytnúť hypotéku najviac v tejto výške. 

V niektorých prípadoch sa stáva, že hodnota stanovená znalcom je vyššia ako predajná cena, napr. v ideálnom prípade u vás 120-tisíc eur. V niektorých bankách by ste mohli získať hypotéku na celý  investičný zámer. Avšak v iných bankách vám znížia hodnotu uvedenú v znaleckom posudku 120-tisíc eur na kúpnu cenu 100-tisíc eur a financovanie bude možné iba v tejto výške.

Dôležité je si taktiež overiť, či vám banka vôbec poskytne 100-percentnú hypotéku. Záleží to najmä od aktuálnych podmienok banky; lokality, kde sa nehnuteľnosť nachádza; ako aj vašej bonity, t. j. akým dôveryhodným a dobrým klientom ste z pohľadu banky.

Vo vašom prípade by bolo najlepším riešením obrátiť sa na skúseného hypotekárneho špecialistu, spolupracujúceho so všetkými bankami.  Pomôže vám s výberom postupu financovania vášho investičného zámeru ako aj s výberom banky, príp. dofinancovania prostredníctvom spotrebného úveru.

Výhodné je, ak vám zároveň poradí v oblasti financovania prostredníctvom stavebného úveru resp. medziúveru, ktoré by mohli byť čiastočne použité na dofinancovanie vášho zámeru a je variantom k spotrebnému úveru.

Dôležité je vedieť, že akonáhle je rekonštrukcia dokončená a hodnota domu vzrastie, je možné spätne refundovať časť, resp. všetky prostriedky investované do rekonštrukcie prostredníctvom novej hypotéky. Jej výška bude záležať najmä na náraste hodnoty podľa znaleckého posudku. 

Ďalšou možnosťou je, že budete ručiť inou nehnuteľnosťou, ktorá má dostačujúcu hodnotu a banka by vám mohla poskytnúť úver na kúpu aj rekonštrukciu. Po rekonštrukcii by ste po súhlase banky presunuli záložné právo na obnovenú nehnuteľnosť.

Stopercentná hypotéka nie je stopercentne istá