Fond získal navýšenie 103,5 milióna eur z projektu JESSICA II v rámci dočerpania eurofondov na obdobie rokov 2007 až 2013. Ďalších vyše 14,5 milióna je zostatok z predchádzajúcich rokov. Pôvodný rozpočet na tento rok bol vo výške 174,5 milióna eur.

Elektronický príjem žiadostí o úvery na tento rok spustil ŠFRB 15. januára. Samosprávy alebo firmy môžu požiadať o financovanie nových nájomných bytov do konca tohto týždňa. Žiadosti týkajúce sa obnovy bytoviek majú uzávierku koncom októbra.

Vtedy fond obvykle mení rozpočet opäť, keďže záujem o výstavbu nájomných bytov bol v minulých rokoch nižší ako rozpočtovaná čiastka. Vlani bolo na nájomné byty vyčlenených 92 miliónov, v októbri sa vyše 29 miliónov presunulo najmä na obnovu bytoviek.

Napriek tomu zaznamenal fond minulý rok takmer dvojnásobný záujem samospráv o vlastnú výstavbu alebo kúpu nájomných bytov postavených súkromníkmi. Počet podporených bytov sa oproti roku 2013 zvýšil z 1 323 na 1 991 a objem úverov z 37,4 na 54,9 milióna eur. Na ďalších 137 bytov získali podporu 2,4 milióna eur firmy a neziskové organizácie.

,,Pre rok 2015 má ŠFRB na účel obstarania nájomného bytu vyčlenených 118 miliónov eur, z čoho je pre samosprávy sto miliónov a pre právnické osoby a neziskové organizácie 18 miliónov eur,“ hovorí generálna riaditeľka fondu Dana Pištová.

Vlani dostal fond celkovo 996 žiadostí, z ktorých podporil 717 a rozdelil takmer 186 miliónov eur. Vyše päťsto úverov išlo na obnovu bytoviek. Štát ju ešte podporil zmenou zákona, podľa ktorej získali výhodnejší úver až s nulovou sadzbou žiadatelia, ktorí nielen zateplovali, ale robili aj komplexnú obnovu domu.