Rande s realitou - menu:

V posledných rokoch sa takéto zmeny udiali na viacerých miestach Bratislavy. Ale zatiaľ sa len málokde podarilo zachovať „genius loci“ alebo akúsi hodnotu pamäti miesta. Na to je nevyhnutný zámer a snaha investora, ale najmä talent a cit projektanta.

Prakticky posledné tri desaťročia zaťažovalo toto miesto okolie svojou existenciou a snahou o posledné využitie starých priemyselných stavieb. Tak, ako sa prirodzene z okolia širšieho centra hlavného mesta postupne vytrácajú priemyselné a výrobné objekty, prirodzene strácame ich pamäť miesta. Na tomto mieste našťastie nie.

Zmena pôvodného objektu pivovaru na niečo zmysluplné, žiadané a v tejto časti potrebné určite nebola jednoduchá. Našťastie tu nevznikla novodobá nezmyselná mrakodrapová ikona dnešnej doby.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - objekty komplexu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - objekty komplexu so zníženým podlažím Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Architektúra

Obytný komplex Stein2 bezpochyby vhodne rozširuje možnosti bývania v centre mesta a máme aj pocit, že istým spôsobom pôsobí ako etalón úžitkovej a estetickej hodnoty.

Zachované prvky parteru pôvodnej zástavby, členenie jednotlivých objektov, vytvorenie vnútorného nádvoria a citlivé zapracovanie potrebných komunikačných koridorov, ako aj uzavretie priestoru z rušnej Legionárskej ulice administratívnou budovou, určite dajú budúcim obyvateľom komplexu a blízkeho okolia hodnotu, ktorá na tomto mieste chýbala.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - pohľad z Blumentálskej ulice Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Z Blumentálskej ulice to vyzerá akoby sa na prvý pohľad nič nezmenilo a pritom sa zmenilo všetko. Na mieste bývalého pivovaru vznikol sekciový bytový komplex, založený na spoločných podzemných podlažiach, slúžiacich na umiestnenie technológie budovy a parkovanie vozidiel.

Z ostatných ulíc pôsobí komplex ako moderná členitá stavba, ktorá nechce konkurovať okoliu svojou výškou alebo leskom. Naopak, okolie moderne a citlivo dopĺňa a zároveň vyvoláva zvedavosť prezrieť si jej časti podrobnejšie.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - parkovanie na Blumentálskej ulici Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Dielo tvorí celkovo 10 objektov (z toho osem bytových so 408 bytmi s čiastočne polyfunkčným prízemím a z východu administratívna budova). Jednotlivé nadzemné časti sú usporiadané jednak v tvare U počnúc Bernolákovou ulicou, pokračujúc Blumentálskou a končiac Legionárskou.

Navštívili sme časť objektov na nádvorí, spoločný suterén a objekty priliehajúce k Blumentálskej ulici. Predmetom hodnotenia bol bytový objekt skolaudovaný v prvej etape (s označením S0 202 - 204) vo vnútrobloku, hmotou v tvare písmena Z, kde je situovaných 133 bytov.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - situácia objektov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Stavby dosahujú šesť až osem nadzemných podlaží, pričom na prízemí sú vytvorené nebytové priestory pre prevádzky služieb, prístupné z vonkajších ulíc a niektoré aj z vnútrobloku. Na povrchu pozdĺž Blumentálskej a Bernolákovej ulice sú parkovacie miesta s rozmermi 2,5 x 5 metrov, časť z nich je vyčlenená pre motocykle. Chodníky lemujúce komplex sú nadštandardne široké.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - nádvorie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vo vnútrobloku sa nachádza sadová úprava s detským ihriskom. Umiestnené sú tu aj kontajnerové stojiská na komunálny odpad, ktoré sú esteticky prekryté.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - kontajnerové stojisko Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Bytový komplex

Budovy sú vytvorené zo železobetónovej monolitickej konštrukcie založenej sčasti na pilotoch a na základovej doske s pridanou kryštalickou hydroizoláciou. Podzemné podlažia boli v čase našej obhliadky (vtedy pršalo) suché a bez zjavných priesakov. Obvodové murivo a murivo priečok je vymurované z keramických tvaroviek (pálenej tehly) Porotherm.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - hodnotený objekt Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Fasáda je členitá, biela s tmavosivými balkónmi a oknami a s hnedým tehličkovým obkladom, ktorý akoby pripomínal pôvodnú zástavbu okolia. Podobné riešenie sa využíva aj v neďalekej novej štvrti TwinCity.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - fasáda Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - detail tehličkového obkladu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Jednotlivé balkóny sú situované nad sebou, takže sú prakticky prekryté, pričom prekrytý je aj najvyššie uložený balkón a to samostatnou strieškou, čo vždy poskytuje čiastočný tieň a prípadne aj ochranu pred dažďom.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - pohľad na balkóny Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Najnižšie situované byty majú dokonca terasy s predzáhradkou, čo vzhľadom na lokalitu a susediace detské ihrisko vo vnútrobloku pôsobí skôr rozpačito.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - predzáhradka Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Komunikačné schodiská sú riešené z monolitických prefabrikátov, po osadení obkladaných dlažbou, žiaľ nie veľmi presne spracované. Na viacerých miestach sme objavili rozdiely vo výške jednotlivých schodiskových stupňov aj viac ako 1,5 cm, čo by sa v dnešnej dobe pri moderných technológiách nemalo vôbec stávať.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - schodisko so zábradlím Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pozitívne hodnotíme dilatačné medzery v priestore spoločných schodísk, ako aj kvalitu vyhotovenia zábradlia. Komunikačné jadro je vždy osadené výťahom s veľmi tichým chodom.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - dilatácia na schodisku Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Obvodové keramické murivo je zateplené fasádnym systémom z minerálnej vlny hrúbky 160 mm, betónové konštrukcie hrúbkou 210 mm. Výplne veľkorysých otvorov sú osadené hliníkovými oknami a dverami s trojitým izolačným zasklením, ktoré je použité napriek relatívne tichému mestskému prostrediu. Na tom sa teda určite nešetrilo.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - vjazd a výjazd z garáže Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vstupy do objektu autom sú cez automatickú rýchlobežnú bránu s rýchlosťou otvárania pre bežnú prevádzku vyhovujúcou. Vjazd a výjazd (na Blumentálskej) má samostatnú bránu a tak to aj má byť.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - čítačka kariet pri vstupe do garáže Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Garážové brány sú ovládané čítačkou kariet a aj prostredníctvom automatického snímania evidenčných čísiel vozidiel. Ďalší samostatný výjazd z garáže je situovaný do Bernolákovej ulice.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - vjazd a výjazd z garáže - pohľad zvnútra Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Objekty sú pripojené na elektrinu (meranie je umiestnené na 1.NP), vodu a cez OST na rozvod tepla, pre každý byt samostatne, na konci s rádiatormi s termostatickými hlavicami. Každý byt má tiež minimálne prípravu na elektrické chladenie.

Stein2 nesklamal, veľké očakávania sa naplnili

Stein2 - merače prístupné z chodby Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Prípojky dátových služieb sú realizované optickým vedením, ktoré sa v každom byte mení na metalický rozvod v každej obytnej miestnosti, podľa nás je riešený veľmi úsporne a na dnešnú dobu sparťansky. Klienti majú možnosť vybrať si dátové služby od troch providerov (Orange, Swan, Slovak Telekom).

Všade prítomné domové kamery majú svoju ústredňu, ktorá je k dispozícii iba správcovi. 

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa