„Súčasná vláda hľadá všetky spôsoby riešenia problému, ktorý tu je viac ako dvadsať rokov a komplikuje život niekoľko sto ľuďom. Sme pripravení urobiť technické aj legislatívne úpravy tak, aby bolo možné vyriešiť situáciu ľudí, pričom budeme akceptovať výšku stanovených dotácií,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter Ďurček po rokovaní s primátorom Ivom Nesrovnalom.

„Konečne po niekoľkoročnej snahe riešiť tento problém, ktorý bývalé vedenie mesta podcenilo, sme našli najefektívnejšie spoločné riešenie. Je v záujme mesta zabezpečiť všetky byty čo najrýchlejšie, pretože až do poskytnutia bytových náhrad musí mesto majiteľom bytov preplácať rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným z vlastného rozpočtu,“ vyjadril sa primátor.

Ako dodal, štát presunul bremeno na samosprávy a mesto si musí splniť zákonnú povinnosť. Možnosť popri výstavbe tieto byty aj kupovať, je pre Bratislavu podľa primátora efektívnym riešením.

Ministerstvo je pre zabezpečenie kontinuity bývania pre ľudí žijúcich v reštituovaných bytoch pripravené poskytnúť žiadateľom o dotáciu okrem maximálnej podpory 1 000 eur na štvorcový meter pri obstaraní náhradných bytov aj dotáciu na obstarávanie technickej vybavenosti a dotáciu na obstaranie pozemku.

Keďže priemerná kúpna cena nehnuteľností je v Bratislave ešte vyššia, rozhodlo sa hlavné mesto doplatiť chýbajúcu sumu, aby vedelo na trhu potrebné náhradné nájomné byty obstarať. Presný postup nasledujúcich krokov hlavného mesta bude možné spresniť až na základe stretnutí odborníkov z viacerých oblastí.