Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) má na podporu projektov v tomto roku vyčlenených celkovo 164 miliónov eur, čo je o 15 percent viac ako vlani. Peniaze plánuje použiť najmä na podporu výstavby nájomných bytov, na ktorú je pripravených 74 miliónov eur.

Na obnovu a zatepľovanie budov by malo ísť 60,5 miliónov eur. Investície do týchto oblastí sa podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pozitívne prejavia hlavne v znižovaní spotreby tepla na vykurovanie.

Rozpočtovanými prostriedkami sa zabezpečí udržanie pracovných miest v odvetví stavebníctva v jednotlivých regiónoch Slovenska, podporí sa výstavba približne 3 400 nových bytov a obnovenie asi 15 tisíc bytových jednotiek.

Štát chce podporiť najmä nájomné byty

Zdroj: Flickr

Fond v minulom roku podporil z rozpočtu spolu 940 stavieb a 23 676 bytových jednotiek. Celkovo na podporu bývania použil viac ako 143 miliónov eur. Hospodárenie fondu skončilo s prebytkom 19 miliónov eur, o ktoré je navýšený rozpočet fondu na rok 2013.

„Novinkou v roku 2013 je možnosť použiť na zatepľovanie bytových domov v mestách a obciach aj prostriedky Európskej únie. Z Regionálneho operačného programu a Operačného programu Bratislavský kraj bude poskytnutých na tento účel 11,5 miliónov eur," informoval rezortný hovorca Martin Kóňa.

Zámerom ministerstva dopravy v budúcnosti je zatraktívnenie výstavby nájomných bytov pre súkromných podnikateľov. Doteraz stavali nájomné byty financované s podporou z fondu rozvoja bývania v kombinácii s dotáciou z ministerstva len samosprávy, nakoľko sú tieto byty určené sociálne slabším skupinám.

Možnosť poskytnúť úver aj súkromnému sektoru na nájomné byty podľa ministerstva overí reálny záujem trhu o takýto segment a záujem súkromného sektoru o tento typ aktivity. „Keďže ide o oblasť, ktorá nemá na Slovensku žiadnu tradíciu, ide o prvé opatrné kroky. Je zrejmé, že reálne výsledky sa odzrkadlia až o niekoľko rokov," dodal M. Kóňa.

V súčasnosti aj ŠFRB pociťuje dôsledky krízy, ktoré sa v jeho prípade prejavujú v náraste problémových úverov. Aktuálne fond eviduje približne 1 500 úverov, ktoré majú viac ako tri splátky v omeškaní. Preto chce do budúcnosti nastaviť pravidlá poskytovanie podpory tak, aby bolo možné čo najlepšie posúdiť riziko návratnosti.

„Chceme umožniť posudzovateľom podpôr vstup do Univerzálneho registra Plus SR, kde sú komplexné informácie o žiadateľoch podpory," povedal štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko. Fond pripraví návrh systémových opatrení na monitorovanie rizika návratnosti úverov a analýzu delikvencie úverov.

Ilustračné foto - Flickr