Lokalita bola neraz označovaná ako Čínska štvrť, aj keď v trochu inom význame, ako je tomu v zahraničí. „Vzniklo to tým, že na Starej Vajnorskej bola lokalita skladov a tie sklady začali vykupovať vo väčšej miere práve Číňania, nie Vietnamci,“ vysvetľoval v roku 2012 pre denník Sme starosta mestskej časti Rudolf Kusý.

Osem bytov

Pred piatimi rokmi žilo na území Slovenska asi štyritisíc občanov čínskej národnosti, až 2 500 práve v Novom Meste. Už vtedy mestská časť uvažovala o tom, že zmení celú tvár lokality. V pláne bolo postupné vytlačenie skladov a ich nahradenie rezidenčnými projektmi či ubytovňami. V posudzovaní bol napríklad projekt čínskej spoločnosti Best All, ktorá chcela prestavať jednu z hál. „Sklady sa budú likvidovať a vytvoria sa tu nové obchodné priestory a nové bytové domy,“ avizoval R. Kusý.

Aktuálne mestská časť riešila nový projekt práve na Starej Vajnorskej. Spoločnosť M-Lachot predložila úradom zámer prestavať druhé nadzemné podlažie skladových priestorov haly C na osem malometrážnych služobných bytov s celkovou úžitkovou plochou 320 štvorcových metrov.

Žiadosť, ktorú spoločnosť podala ešte vo februári, však mestská časť zamietla. V rozhodnutí, ktoré podpísal starosta, sa konštatuje, že objekt „sa nachádza na pozemku v priemyselnej časti mesta, kde sú umiestnené prevažne sklady a distribučné centrá v blízkosti železničnej trate“.

Nevhodná na bývanie

Podľa rozhodnutia nemajú predložené návrhy charakter služobného bytu. „Služobným bytom je byt, ktorého nájomca vykonáva prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. Navrhované bytové jednotky okrem iného aj svojim počtom presahujú charakter služobného bytu. V území nie je prípustné umiestňovať bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu – služobné byty,“ píše sa v rozhodnutí.

Aj preto mestská časť zamietla návrh prestavby skladu. „Zároveň oznamujem, že danú lokalitu nepovažujem za vhodnú na trvalé bývanie. Na základe uvedeného nemožno s predloženým návrhom súhlasiť,“ znie verdikt stanoviska.

Spájanie ubytovania s pracoviskom nie je na Slovensku až také bežné, v uplynulých mesiacoch sa však objavili projekty, ktoré tak urobili. Napríklad pred rokom predstavila spoločnosť Nitra Invest plán postaviť výrobnú halu a nad ňou veľkokapacitnú ubytovňu pre 1 024 pracovníkov. Takmer 300 služobných bytov chceli stavať aj v Malackách.