Rande s realitou - menu:

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - výhľad na juh Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Táto oblasť sa bude rozvíjať aj vďaka novovybudovanej príjazdovej komunikácii, ktorá je priamo a veľkoryso napojená na hlavnú Račiansku ulicu odbočovacími pruhmi a svetelnou križovatkou. Komunikácia zahŕňa aj prepojenie pre chodcov a cyklistov vďaka novovybudovanému cyklistickému chodníku smerom do vinohradov.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - výhľad na západ Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Hneď za zónou administratívnych budov lemujúcich pravú stranu Račianskej ulice v smere do mesta je po pravej strane príjazdovej komunikácie na samostatnej ulici rodiaci sa bytový komplex Malé Krasňany. Do konca budúceho roku by ho mali tvoriť tri obytné a dva polyfunkčné bloky. Najbližší objekt k Račianskej ulici s označením Dom č. 1 už je po kolaudácii a je predmetom nášho hodnotenia.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - výhľad na východ Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Architektúra 

Objekty zóny Malé Krasňany nie sú z hľadiska architektúry výstredným riešením, skôr naopak. Bytové domy a polyfunkčné objekty sú na naše pomery skôr strednej veľkosti a vzhľadom na lokalitu – bratislavské Krasňany – vhodne dopĺňajú okolitú zástavbu. Nové sú aj prístupové komunikácie.

Zóna sa nachádza na mieste bývalého vinohradu, mierne vo svahu. Pozemok je z juhozápadnej strany ohraničený prístupovou komunikáciou a areálmi vozovne dopravného podniku a hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho družstva. Z juhovýchodnej strany ju ohraničuje parkovací dom administratívnych budov a zo severovýchodnej strany areál bývalej AB – kozmetiky. Zo severozápadnej strany je obklopená súvislým územím vinohradov.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - výhľad na sever Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Posudzovaný Dom č. 1 má tvar zalomeného hranola s piatimi plnými podlažiami, ustúpeným šiestym podlažím s plochou strechou, terasami a dvoma podzemnými podlažiami garáží. Zalomenie objektu do tvaru širokého písmena „V“ svojim spôsobom logicky kopíruje terén okolitého územia.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - fasáda Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Fasáda je kvalitne vyhotovená zo sivej šúchanej omietky, vhodne doplnená prekrytiami lodžií a balkónov v žltej farbe. Na streche sú umiestnené slnečné kolektory.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - slnečné kolektory Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Rozostupy medzi jednotlivými objektami sú dostatočne veľké na zachovanie intimity a zároveň na vytvorenie vnútroareálových oddychových a relaxačných zón s detskými ihriskami a možnosťou športového vyžitia. Medzi objektmi vedie obslužná komunikácia v tvare polkruhu, akoby po vrstevnici územia. Je obojsmerná, vozovka má šírku takmer šesť metrov a končí slepo pred posledným obytným blokom.

Po bokoch ju lemujú relatívne veľké parkovacie miesta s rozmermi 2,5 x 5 m a stojiská na smetné nádoby a trafostanica.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - stojisko kontajnerov Zdroj: Lucron Development

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - trafostanica Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Všetky vonkajšie parkovacie boxy sú na voľné parkovanie, na predaj sú stojiská v podzemných garážach.

Okolie

Budúci obyvatelia však budú musieť akceptovať súčasný stav okolia, ktoré prejde v dohľadnom čase celkom určite búrlivým vývojom. Jedinou konštantou a kompromisom územia je jestvujúca vozovňa dopravného podniku.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - vnútroblok západ Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Dopravné napojenie pôsobí na prvý pohľad veľkoryso, v rannej špičke bude pravdepodobne úzkym miestom výjazd spomedzi obytných blokov a podzemných garáží. Samotné vyústenie na Račiansku by mala zvládnuť sveteľná križovatka. Prichádzajúce vozidlá do administratívnej časti územia by tak nijako nemali kolidovať s vozidlami tunajších obyvateľov. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - komunikácia Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Komunikácia medzi domami je slepá, hoci obojsmerná, výjazd odtiaľ môže byť komplikovaný  najmä po dokončení všetkých objektov a pri obsluhe územia dodávkami alebo nákladnými vozidlami. Výhodu budú mať obyvatelia, ktorí uprednostnia hromadnú dopravu. Je výborne dostupná a zároveň dostatočne ďaleko na to, aby sa z nej šíril hluk.

Bytový dom

Samotný bytový dom má železobetónový skelet, obvodové steny v podzemí, komunikačné jadro a chodby. To dobre tlmí hluk. Deliace priečky v bytoch sú tehlové s hrúbkou 140 mm. V dome sú jednoizbové až štvorizbové byty, pričom prevažujú dvoj- a trojizbové. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - fasáda Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Bytový dom s 87 bytovými jednotkami je dostupný dvoma vchodmi. Priamo od príjazdovej komunikácie na juhovýchodnej strane objektu je situovaný vchod so schodiskom, bez zvončekov a schránok. Hoci k tomuto vchodu je ľahšia dostupnosť vozidlami, nie je vhodný na nakladanie a vykladanie objednaného tovaru, alebo pri nasťahovaní, pretože treba prekonať prekážku - schodisko, navyše so stredovým zábradlím. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - bočný vstup Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Naproti tomu hlavný vstup, ktorý je bezbariérový, je na západnej strane – v mieste „zalomenia“ objektu – a je dostupný  len pre peších po chodníku od hlavnej komunikácie. Pred vchodom sa nachádzajú po pravej strane zvončeky.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - hlavný vstup Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - zvončeky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Poštové schránky sú umiestnené až za zádverím hlavného vchodu, to znamená, že poštárovi treba umožniť vstup do objektu. V tomto priestore nájdeme aj veľkokapacitné výťahy a schodisko, ktorými komunikuje objekt aj s podzemnými garážami. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - schránky Zdroj: Lucron Development

V podzemí sú okrem spoločnej plynovej kotolne a elektromerne aj ďalšie spoločné technické miestnosti. Osobitnou súčasťou objektu je aj spoločný 1 500 l zásobník TÚV, ktorý je dotovaný strešnými solárnymi kolektormi. Palec hore, s takýmto riešením sme sa dosiaľ pri hodnotených novostavbách ešte nestretli. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - vzduchotechnika Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - elektromery Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vchod a schodisko

Bytový dom obsluhujú dva veľkokapacitné osobné lanové výťahy pre 9 a 15 osôb v nerezovom vyhotovení. Väčší z nich je prednostne určený na sťahovanie. Nosné múry výťahových šácht sú dobre oddilatované od okolitých konštrukcií,  prevádzka výťahov je tichá, čo treba hodnotiť pozitívne. Pri hlavnom vstupe sa okrem výťahov nachádza aj spoločná miestnosť, ktorú môžu obyvatelia využiť ako kočikáreň alebo na odkladanie bicyklov. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - výťahy Zdroj: Lucron Development

Schodisko je dostatočne široké a  príjemne svetlé vďaka prirodzenému osvetleniu z francúzskych balkónov na jednotlivých poschodiach a dosvietené umelým osvetlením na medziposchodiach. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - schodisko Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - osvetlenie schodiska Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Má kvalitne inštalované jednoduché dvojramenné zábradlie.  A s čím sa nestretávame už takmer vôbec a zaujalo nás, je ochrana jednotlivých stupňov schodiska bočnými lištami proti padaniu špiny alebo zatečeniu pri ich údržbe. Maličkosť, ktorá určite poteší.  V zádverí, predsieni i na medzipodestách schodiska je na podlahách uložená prírodná kamenná dlažba s protišmykovým povrchom alebo drážkovaním.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - zábradlie schodiska Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Priestor medzi schodiskom a spoločnou prístupovou chodbou k bytom je oddelený estetickou sklenenou stenou. 

Prístupové chodby pôsobia vyššie a širšie ako v skutočnosti sú, možno aj preto, že na všetkých priechodoch sú osadené veľké moderné hliníkové dvere. Chodby sú výborne nasvietené čiastočne denným svetlom, ale aj úsporným LED osvetlením s automatickým spínaním a časovačom a navyše zálohované v prípade výpadku prúdu núdzovým osvetlením. Dobrému dojmu pomáha aj lesklá dlažba. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - prístupová chodba Zdroj: Lucron Development

Prístupové chodby vedú k bezpečnostným a protipožiarnym vchodovým dverám do jednotlivých bytov, ktoré sú v tomto objekte štandardom. Štandardom vybavenia jednotlivých bytov je okrem iného aj spoločné ovládanie vchodových dverí objektu audiovrátnikom (videovrátnik sa príplatok), optické pripojenie do každého bytu a v rámci bytu metalický rozvod do každej obytnej miestnosti s výberom providera internetu a TV. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - audiovrátnik Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty

Byty pôsobia priestranným dojmom aj preto, že štandardom je zväčša spojenie kuchyne a obývacej izby. S výnimkou rohových bytových jednotiek na každom podlaží, byty sú situované len na jednu svetovú stranu. Každý byt má lodžiu alebo balkón. Na prízemí sú to terasy s predzáhradkami, voliteľne za doplatok aj so zabudovaným zavlažovacím systémom. Na ustúpenom najvyššom podlaží nachádzame veľkorysé terasy.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - vonkajšie žalúzie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V obytných miestnostiach je výborný prívod denného svetla cez veľké plastové okná s vetracími mriežkami a v prípade balkónov a terás sú to aj balkónové dvere, všetko osadené trojitým zasklením. Štandardné zakomponovanie tienenia do projektu budovy hodnotíme jednoznačne pozitívne. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - zapustenie žalúzií Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Bez regulácie oslnenia a príjmu tepla počas slnečných dní by sa byty v dnešnej dobe už nemali stavať. Jedinú výhradu máme k prekrytiu loggií až neprimerane širokými žalúziami (2x vyše 3 m) v profile C, čo v tejto veternej časti Bratislavy určite zníži ich životnosť. Odsledovať to bolo možné aj v čase našej návštevy, kedy boli nápory vetra pomerne silné.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - radiatory Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vykurovanie v bytoch je zabezpečené radiátormi osadenými zo steny zo spoločnej plynovej kotolne. Tento typ radiátorov sa momentálne štandardne inštaluje v takmer každej novostavbe, avšak podľa nášho názoru to nie je práve najestetickejší prvok v byte. Na najvyššom podlaží sú zabudované aj podlahové konvektory s termostatickými hlavicami.  Nad radiátormi sú osadené mriežky na prirodzené vetranie miestnosti bez otvárania okien, a to s vyústením na balkón. Vlastníkom bytov tak pribudne povinnosť sa o ne pravidelne starať a čistiť ich, prípadne by tým poverili správcu. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - vyústenie odvetrania Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pri prehliadke sme nenašli žiadne zásadné chyby alebo poruchy stavby ako takej. Stavebníkovi sa podarilo dosiahnuť dobrú kvalitu prác, osobitne interiérových vápennocementových omietok v celom objekte. Dlažby na chodbách, ako aj pokládka podláh v obytných miestnostiach a obkladov či sanity v kúpeľniach s toaletou je takisto bez výhrad. Dopojenie špár bolo ukážkové a nestretli sme sa ani so žiadnymi dorezmi, čo žiaľ v mnohých iných novostavbách nebýva štandardom. Kladačské plány boli asi starostlivo pripravené.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - sokle Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Esteticky nie veľmi vhodne na nás pôsobilo spájanie soklových líšt nad parketami lepením zošikma s pretečenými vrstvami lepiacej hmoty. Rovnako nepremyslená sa nám zdala aj montáž kúpeľňových radiátorov v priestore za dverami. Otváranie dverí je tak obmedzené, prípadne môže dôjsť k poškodeniu vykurovacieho telesa kovaním dverí. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - vstup na terasu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Výstup na terasu z obytných miestností je riešený schodíkmi, avšak v niektorých prípadoch s dvomi schodíkovými stupňami vo výške a rozpätí 18 cm alebo aj viac. Z niektorých miestností sa vchádzalo do exteriéru priamo (bez schodíkov) , čím prevýšenie dosiahlo viac ako 30 cm.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - zábradlie lodžie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - zábradlie na terase Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Dobrú kvalitu prác stavebných konštrukcií sme si všimli aj v exteriéri, najmä čo sa týka fasádnych omietok, klampiarskych prác na atike strechy, kotvenia zábradlí a obkladov zábradlí balkónov a lodžií. Vzorne a esteticky dokonalo pôsobí dlažba na terasách, ktorá je položená na terčoch. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - dlažba na terčoch Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Ku každému bytu prislúcha aj murovaná pivničná kobka (3 m2). V porovnaní s inými stavebnými projektmi bytových domov sú kobky umiestnené neštandardne - samostatnými dverami prístupom z garážového státia.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - pivničné kobky Zdroj: Lucron Development

Parkovanie

Samostatnou kapitolou je parkovanie a parkovacie miesta v objekte a v jeho tesnej blízkosti. Parkovacie miesta sú tvorené dvoma sadami parkovacích priestorov. Prvá časť sa nachádza v podzemnej garáži. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - vjazd do garáže Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Bohužiaľ, parkovacie miesta sú podstatne subtílnejšie ako tie na povrchu, a najmä pre obľúbené SUV podľa nás nedostatočné. Trojica parkovacích miest medzi opornými stĺpmi má iba 690 cm, na jedno parkovacie miesto pripadá "hraničných" 230 cm. Hoci sú podporné stĺpy umiestnené v prednej časti stojiska, vystupovanie a nastupovanie do vozidiel bude závisieť od kompromisov parkujúcich.  Je zároveň chvályhodné, že stavebník vytvoril aj pár miest pre parkovanie dodávkových vozidiel s nadštandardnou šírkou stojiska.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - štandardné parkovacie miesta Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - nadštandardné parkovacie miesta Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Parkovacie miesta priamo nadväzujú na pivničné kobky, čo tiež podľa nás znižuje ich využitie. Komunikácia v garáži je dostatočne široká a obojsmerná. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - podzemné parkovisko Zdroj: Lucron Development

Vjazd do garáže a výjazd z nej sú situované na jednom mieste dvomi automatickými garážovými bránami po čiastočne prestrešenej rampe s vyhrievaním vozovky proti námraze v zimnom období. Rýchlosť otvárania garážových brán (13 s) považujeme za neadekvátnu, z nášho pohľadu je pomalá, vzhľadom na celkový počet parkujúcich vozidiel. 

Spolunažívanie s električkami a Karpatmi

Malé Krasňany - garážová brána Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Veľmi dôležitou kapitolou pri budovaní obdobných diel je úzkostlivá ochrana už zabudovaných častí, ako sú napríklad okná, dvere, zárubne, výťahy a pod. pred poškodením a znehodnotením ešte počas výstavby a pred odovzdaním. To sa stavebníkovi v tomto prípade podarilo vzorne. A verte, že to vôbec nie je jednoduché. Byty a spoločné priestory bude určite odovzdávať ľahko.

Záver

Malé Krasňany, hoci sa momentálne nachádzajú v intenzívnej etape výstavby a postupného dokončovania jednotlivých objektov, majú veľký potenciál vyrásť na príjemnú obytnú zónu najmä pre rodiny s deťmi. Po dokončení im nebude chýbať aj minimálna základná občianska vybavenosť (potraviny, kaviareň, fitnes) a dokonca ani škôlka. Priestor na komunitné záhrady investor nebuduje, skôr starostlivo vyberá vhodnú a odolnú zeleň a dreviny, vrátane ovocných stromov. Myslel ale na priestor na stretávanie sa pri spoločných posedeniach. 

Námietky voči prítomnosti blízkeho dopravného depa či objektu poľnohospodárskeho družstva a zvyškov bývalej industriálnej zóny by nemali odradiť od bývania v tejto lokalite, pretože netrpí hlukom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Boli aj takí, čo neverili a pre istotu prespali pred budúcim komplexom v aute, aby sa o prezentovanej eliminácii hluku presvedčili na „vlastnej koži,“ s pozitívnym výsledkom. Z rušnej Račianskej ulice hluk tlmia administratívne komplexy, pred depom dopravného podniku je zase vybudovaná protihluková bariéra a z podstatnej časti väčší pokoj vnáša do lokality aj samotné pohorie Malých Karpát.

Otázkou času však bude, ako si novovybudované dopravné napojenie na Račiansku ulicu poradí o rok o dva s očakávaným náporom vozidiel piatich stoviek domácností  po dostavaní všetkých obytných blokov. Zostáva len veriť, že mnohí obyvatelia novej bytovej zóny sa rozhodnú aj pre iné alternatívy dopravy do mesta.

Autor je konateľ spoločnosti Armatrade GRP, s.r.o.

Rande s realitou - menu: