V roku 2002 som začal čerpať  hypotekárny úver vo výške 66-tisíc eur. Splatnosť úveru je 26 rokov, päťročná fixácia  úroku, štátny príspevok vo výške 5 %. Od novembra 2011 mi banka stanovila novú výšku úrokovej sadzby vo výške 5,49 %. Momentálna mesačná výška splátky úveru 435,70 € po odrátaní štátneho príspevku predstavuje zhruba 262 eur. Podľa posledného stavu hypotéky musím splatiť ešte istinu vo výške zhruba 49-tisíc eur, na úrokoch som už za 12 rokov zaplatil vyše 62-tisíc eur a získal štátny príspevok zhruba 30-tisíc eur. Aj keď mi ešte 5-ročné fixačné obdobie neuplynulo, zvažujem, že by som túto pôvodnú hypotéku so štátnym príspevkom splatil novou hypotékou. Neprídem tak o 5-percentný štátny príspevok? Ak by mi teoreticky končilo fixačné obdobie už v tomto roku, našiel by som na trhu lacnejšiu hypotéku, ktorou by som prefinancoval hypotéku so štátnym príspevkom? 

Refinancovanie hypotekárneho úveru s pôvodne priznaným štátnym príspevkom je možné pri dodržaní nasledovných podmienok: 

  1. Refinancovať sa dá len zostatok pôvodne vyplácanej hypotéky, tzn. bez navýšenia  úveru (napr. o pokutu za predčasné vyplatenie vášho úveru) 
  2. Úroková sadzba novej hypotéky musí byť nižšia, ako sadzba pôvodnej hypotéky
  3. Splatnosť novej hypotéky musí byť rovnaká alebo kratšia ako zostávajúca splatnosť. 

Pri refinancovaní úveru do inej banky prejdete bez straty nároku na „starý“ štátny príspevok, to znamená, že na novom úvere bude zachovaný. Ak je nová úroková sadzba po refixácii nižšia ako doterajší štátny príspevok, po refixácii sa poskytne štátny príspevok najviac do výšky úrokovej sadzby.

Ak trváte na refinacovaní, odporúčame, aby ste si dali vypracovať ponuky od viacerých bánk a nechali si dať prepočítať, či bude refinancovanie vášho úveru v konečnom dôsledku výhodné aj po zohľadnení všetkých poplatkov v súvislosti s predčasným splatením úveru. Napríklad musíte rátať s pokutou za predčasné vyplatenie starého úveru, s poplatkami na katastri, so spracovateľským poplatkom banke, prípadne aj s poplatkom za znalecký posudok. 

Autorka pracuje ako hypotekárny špecialista, BROKER SERVICE GROUP, s.r.o.

Splatiť starú hypotéku novým hypoúverom?

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Splatiť starú hypotéku novým hypoúverom?
Splatiť starú hypotéku novým hypoúverom?
Splatiť starú hypotéku novým hypoúverom?