Smartti Údernícka pozostáva zo štyroch bytových domov prepojených spoločnou podzemnou garážou. Celkovo má priniesť 143 malometrážnych bytov a apartmánov a 176 parkovacích miest. Súčasťou objektov budú aj priestory pre obchod, služby a apartmánové bývanie. Výstavba je plánovaná na dve etapy.

Tri identické objekty pozdĺž budovy Evanjelického lýcea majú bytovú funkciu, štvrtý objekt kolmý na Údernícku ulicu je polyfunkčný s administratívou, apartmánmi a bytmi. „Dva krajné objekty sú navrhnuté ako päťpodlažné, stredný objekt z dôvodu presvetlenia učební situovaných v prízemí lýcea je štvorpodlažný. Dlhší šesťpodlažný objekt je orientovaný pozdĺž východnej strany pozemku,“ opisuje architektonické riešenie zámer predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Charakteristickým výrazom architektúry je striedma minimalistická forma, ktorá je akcentovaná zapustenými vstupmi v nárožných polohách objektov. Spojovacím prvkom je pešia zóna a viaceré verejné priestory rôznej kvality – malé predzáhradky, aktívne podlubia, trávnaté plochy, píše sa v dokumente.

Podzemné parkovanie so 131 stojiskami je navrhnuté s dvomi rampami, pričom hlavný prístup do garáže je navrhnutý z Úderníckej ulice. Medzi trojicou domov a lýceom vznikne povrchové parkovisko pre 45 áut prístupné z Vranovskej ulice.

Predbežné termíny výstavby hovoria o začiatku v prvom štvrťroku 2018 s dokončením do konca nasledujúceho roka. Odhadovaná výška investície dosahuje deväť miliónov eur.

Budovy sú projektované ako nízkoenergetické. Bytová časť je navrhnutá na základe konceptu Smartti, ktorý je založený na otvorenej dispozícii bez pevných priečok s mobilnými interiérovými deliacimi konštrukciami a montovaným jadrom, čo umožňuje variabilnosť riešenia interiéru.

YIT predstavila koncept Smartti vlani v domácom Fínsku, kde sa už stavajú alebo pripravujú takéto projekty v desiatich mestách. Od leta tu odštartovala turné prezentácie pop-up vzorového bytu podľa tohto konceptu.

Petržalský projekt vyrastie na nevyužívanom pozemku tvaru L s rozlohou necelých osemtisíc štvorcových metrov. Nachádza sa pri severozápadnej hranici bývalého areálu Matadoru, medzi Úderníckou ulicou, penziónom Berg, budovami Ministerstva vnútra SR a Evanjelickým lýceom na Vranovskej ulici.

Na opačnej strane Úderníckej je rozsiahly pozemok spoločnosti Hydronika Nova, ktorá predstavila pred piatimi rokmi štúdiu na štyri stovky bytov a desaťtisíce štvorcových metrov kancelárií práve v spolupráci s YIT. Pri križovatke Úderníckej a Kopčianskej ulice sa už pripravuje výstavba prvého projektu premeny areálu – developerská spoločnosť VI Group spustila v januári predaj bytov v komplexe Matadorka.

Mestská časť Petržalka začala pred piatimi rokmi spracovávať územný plán zóny Matador, ktorý však po troch rokoch príprav pozastavila.