Ani počas koronakrízy sa trh s komerčnými nehnuteľnosťami na Slovensku nezložil. Naopak, prekročil všetky očakávania. Podľa údajov realitno-poradenskej spoločnosti CBRE sa celkový objem investícií do nehnuteľností na Slovensku v prvom polroku vyšplhal na 432 miliónov eur.

Celkom došlo k 10 transakciám, dominovali hlavne kancelárske a priemyselné nehnuteľnosti. Priemerný objem investícií do každej z týchto transakcií bol na úrovni 43 miliónov eur, čo je podstatne viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Vtedy to bolo v priemere 27 miliónov eur.

„Súvisí to hlavne s faktom, že mnoho transakcií bolo naštartovaných už v priebehu minulého roka a úspešne uzavreté boli začiatkom tohto roka. Po vypuknutí situácie spojenej so šírením koronavírusu bol záujem investorov o realitné projekty logicky o čosi menší, ale neustále pretrváva,“ uvádza Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE.

Kancelárie a priemysel sú ťahúňmi

Najobľúbenejšími segmentami medzi investormi ostávajú kancelárske a priemyselné nehnuteľnosti. Ich cena sa veľmi nemenila, a to aj napriek aktuálnej pandemickej situácii. Výnosy z najkvalitnejších budov v top lokalitách, tzv. prime yields, by sa podľa odborníkov nemali oproti minulému roku dramaticky líšiť. To však neplatí v prípade investovania do maloobchodu a hotelov.

Záujem o maloobchodné nehnuteľnosti sa pre koronakrízu spomalil. Úplne najmenej príťažlivým segmentom v očiach investorov je hoteliersvo, ktoré aktuálne trpí najviac.

Dve najväčšie transakcie

Najväčšie transakcie uzavreté v prvom kvartáli tohto roka patria do Bratislavského kraja. Prvou bol predaj kancelárskej budovy Rosum spoločnosťou Penta Real Estate do rúk rakúskej holdingovej spoločnosti European City Estates. Nasleduje predaj logistického centra Goodman v Senci, a to britskému realitnému fondu Gazeley ako súčasť logistického portfólia v rámci strednej a východnej Európy. Obe tieto transakcie dosiahli spolu úroveň až 147 miliónov eur.

Bratislavský región bol v rámci Slovenska tým najaktívnejším, a to s predajom siedmich budov v celkovej hodnote 229 miliónov eur. Šlo o oblasť kancelárskych nehnuteľností. V retaili za prvý polrok tohto roka zaznamenali len jednu transakciu, konkrétne išlo o predaj regionálneho nákupného centra za takmer 40 miliónov eur.

Výhľad na rok 2020

Odborníci z CBRE očakávajú, že investičná aktivita v tomto roku by mohla mať priaznivý trend. Mala by prekonať aj úroveň z roku 2019 – vtedy sa objem investícií v komerčných realitách na Slovensku vyšplhal až na 641 miliónov eur.

„Dôvodom je stále dostatočná likvidita investorov, ktorí majú naďalej záujem realizovať svoje investície na Slovensku. Predpokladá sa, že objem investícií bude aj naďalej poháňaný transakciami v oblasti kancelárskych nehnuteľností, hneď za nimi by nasledovali priemyselné nehnuteľnosti,“ tvrdia v tlačovej správe.

Uvedené sektory zostávajú vraj pre investorov atraktívne, a to hlavne z dôvodu vyššej miery návratnosti v porovnaní s okolitými krajinami, ako sú Česká republika alebo Poľsko, ale aj lepšej odolnosti voči výkyvom na trhu. Navyše, môžu sa objaviť aj transakcie s výraznou zľavou či transakcie typu predaj a spätný prenájom, čím sa môže celkový objem transakcií na Slovensku zvýšiť, pripomínajú experti z CBRE.

„Najväčší vplyv na ďalšie transakcie na slovenskom trhu s komerčnými nehnuteľnosťami bude mať práve spôsob a rýchlosť oživenia našej, európskej aj globálnej ekonomiky,“ dodávajú.