„Súhrnná medziročná miera rastu cien v období rokov 2015 až 2017 prekoná štyri percentá v siedmich krajinách,“ uvádza Európska komisia. Najvyššie zdraženie zažijú trhy s bývaním v Írsku, na Malte, v Španielsku a Maďarsku. Až jedenásť z 28 krajín má predpokladaný rast medzi tromi a štyrmi percentami.

Trhy s bývaním vo väčšine krajín EÚ, vrátane Slovenska, sa vlani nachádzali vo fáze zotavovania z podhodnotenej úrovne. Vo Fínsku, Grécku a Francúzsku sa nadhodnotené ceny korigujú.

Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria krajiny, kde sú ceny nadhodnotené a stále rastú, najviac vo Švédsku, Veľkej Británii a Luxembursku. Naopak, v Taliansku a Lotyšsku už aj tak podhodnotené ceny naďalej klesajú.

Slovensko si udrží silný rast cien bývania ešte aspoň dva roky

Porovnanie cien s ich dlhodobým priemerom a reálny rast Zdroj: Európska komisia

Oživenie trhu s domami a bytmi pripisuje komisia trom vplyvom. Prvým je zlepšenie disponibilných príjmov domácností a zníženie reálnych úrokových mier. Druhým je trend rastu z podhodnotených úrovní a tretím pozitívne impulzy z trhu zo začiatku minulého roka.

„Vývoj cien môže ešte posilniť súčasné trendy v podmienkach financovania bývania,“ uvádza vo výhľade komisia. Ak sa totiž zvýšia ceny, pôžičky budú považované za bezpečnejšie a banky môžu byť ochotnejšie financovať bývanie. Zlepšenie možností financovania už ukázalo porovnanie prieskumov medzi podnikateľmi v stavebníctve medzi rokmi 2014 a 2015.

Slovensko si udrží silný rast cien bývania ešte aspoň dva roky

Predpoveď vývoja cien bývania na roky 2015 - 2017 Zdroj: Európska komisia

Rast cien vo všeobecnosti sprevádza nárast investícií do výstavby bývania. Stavebná aktivita potom prostredníctvom vplyvu na ekonomický cyklus ovplyvňuje očakávania a môže sa odraziť na ďalšom rastie cien.

Komisia svoje tvrdenia podporuje pohľadom na vývoj počtu vydaných stavebných povolení. Aj v tomto ukazovateli patrí Slovensko do skupiny rastúcich krajín.

Európska komisia pracovala pri tvorbe predpovede s úplne novou databázou cien za štvorcový meter nehnuteľností na bývanie, ktorú mala k dispozícii za 19 krajín. Predtým pracovala s indexami cien. Umožnilo to porovnať, ako dlho musia ľudia v jednotlivých krajinách pracovať na kúpu porovnateľného bytu.

Práve Slovensko malo počas realitného boomu relatívne najdrahšie nehnuteľnosti v pomere k výške príjmov a tento pomer sa po kríze aj najvýraznejšie znížil. Za rok 2014, za ktorý sú najnovšie údaje, bol už horší v Poľsku a podobný v Luxembursku.

Slovensko si udrží silný rast cien bývania ešte aspoň dva roky

Porovnanie dostupnosti bývania (pomer cien a príjmov) Zdroj: Európska komisia

Najdostupnejšia je kúpa bývania pre obyvateľov Nemecka, Dánska a Fínska. Dostupnosť sa od roku 2000 najvýraznejšie zhoršila v Belgicku, Francúzsku a Veľkej Británii, najviditeľnejšie sa zlepšila v Maďarsku.

Porovnanie však berie do úvahy priemerné ceny a priemerné príjmy v jednotlivých krajinách a nezohľadňuje regionálne rozdiely v rámci krajín, ktoré sú v mnohých štátoch výrazné.