Väčšinu priestoru medzi viladomami tvoria predzáhradky, patriace k prízemným bytom v troch bytovkách označených S13. Prízemie bytových domov S11 a S12 budú tvoriť komerčné priestory.

„Z hľadiska architektúry bytových domov, tretia etapa nadväzuje na koncept viladomov a zároveň ho rozvíja. Pôdorysy vilových domov sú menšie, a rozostupy medzi domami o niečo väčšie. V tomto projekte sme sa zamerali na tvorbu strešnej krajiny, ktorá je tentokrát dvojpodlažná a sú tu tie najatraktívnejšie byty s množstvom denného svetla a väčšími terasami,“ povedal architekt, Juraj Benetin z ateliéru Compass.

Dispozície bytov sú spracované na základe skúseností z predchádzajúcich etáp.

Prvá fáza tretej etapy zóny Viladomy pozostáva z dvoch doskových domov označených S11 a S12 a bytového domu S13. Z celkového počtu 323 bytov je v predaji 285.

Vydanie územného rozhodnutia sa očakáva na jeseň tohto roka, následne prebehne proces vydania stavebného povolenia. S výstavbou by chcel developer začať v druhom kvartáli budúceho roka, s odhadovaným termínom dokončenia v druhom kvartáli roku 2019.

K prvej fáze výstavby bude zároveň vybudovaná prislúchajúca časť parku, ktorého súčasťou bude lúka a ihriská.

Developerská skupina Cresco pred niekoľkými týždňami v rámci obytnej zóny Slnečnice dala do predaja ďalších 360 bytov v rámci bytovky označenej A3 v zóne Mesto.

Zároveň finišuje s prácami na okružnej križovatke spájajúcej Dolnozemskú a Panónsku cestu s výpadovkou na Rusovce.