Rande s realitou - menu:

Prezreli sme si niekoľko typov bytov na rôznych poschodiach, vrátane spoločných priestorov a exteriéru. Naše dojmy z novostavby v mnohom neprekvapili, poznajúc koncept developera z prechádzajúcich etáp Slnečníc. No miestami sme sa neubránili rozpakom nad kvalitou prác v interiéri.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto – objekt A1 Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto – objekt A1 Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Lokalita a architektúra

Obytný súbor Slnečnice – Mesto A1 sa nachádza v tesnom dotyku s Panónskou cestou. Vplyv hluku z dopravy tak budú najviac pociťovať obyvatelia bytov orientovaných najmä zo severnej strany fasády.

Objekt tvorí štvorec s vnútroblokovým átriom (dvorom) pre voľnočasové aktivity obyvateľov s detským mini ihriskom a vonkajším mobiliárom.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na detské ihrisko v átriu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Átrium je chránené nízkym oplotením a bránkou, čo považujeme za pozitívum projektu, aby sa v objekte nezdržiavali neželaní návštevníci. Je priestranné a pocitová vzdialenosť od susedov je dostatočná.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – bránka do átria Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Jedna sekcia obytného súboru, smerom od komunikácie, má 12 nadzemných podlaží. Ďalšie sekcie, kolmo orientované na komunikácie, majú sedem nadzemných podlaží. Strana do novovznikajúceho bulváru je otvorená. V objektoch na 1. NP sú umiestnené byty s predzáhradkami, ktoré však neposkytujú veľa súkromia a sú minimalistické, až na jednu výnimku.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na predzáhradky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na najväčšiu predzáhradku Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nakoľko ide o objekt, kde je situovaných takmer 350 bytov, projektantom sa podľa nášho názoru podarilo z minima vyťažiť maximum. Chvályhodné na celom projekte Slnečnice – Mesto je, že investor najprv vybudoval základnú občiansku vybavenosť pri vstupe do zóny od nového kruhového objazdu, súčasťou ktorej sú obchodné jednotky, tržnica, detské centrum a iné spoločenské prevádzky.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – farmárska tržnica Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – obchodné centrum Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Napriek tomu sa nevieme ubrániť konštatovaniu, že hustota počtu bytov bude mať vplyv na kvalitu bývania – veľa susedov a veľká anonymita, tak ako sa to stalo štandardom v pôvodných 12-poschodových terasových petržalských panelákoch.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – výhľad na Petržalku Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spoločné priestory

Objekt A1 má päť samostatných vchodov do obytnej zóny. Prístup k nim je možný prostredníctvom schodiska, alebo bezbariérovo cez rampu.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – bezbariérový prístup po rampe Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – vstup do objektu po schodisku Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vstup cez vchodovú bránu je možný iba na elektronické čipové kľúče. Súčasťou zádveria sú praktické schránky, poštár bude nútený vstúpiť do objektu.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – schránky v zádverí Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vstupné a spoločné priestory objektov sú veľkorysé, priestranné a presvetlené veľkým preskleným vstupom. Výťahy sú tiché, priestranné a spĺňajú súčasné požiadavky. Vo výškovej 12-podlažnej časti sa nachádzajú dva výťahy, v nižších sedempodlažných častiach po jednom v každom vchode.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – výťahy Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Dispozičné rozloženie objektu neumožnilo, aby boli chodby k bytom presvetlené prirodzeným osvetlením, s výnimkou najvyššie 12. nadzemného podlažia. Pôsobili preto na nás dosť ponuro a stiesnene.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – chodba k bytom Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nehovoriac o inštalovaných hasiacich prístrojoch, ktoré tvoria v úzkom komunikačnom priestore prekážku. Chodby sú nútene vetrané a predelené aj požiarnymi dverami. Povrchová úprava podlahy je z keramickej dlažby.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – spojovacia chodba k bytom Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V objekte sa nachádzajú komerčné priestory na 1. NP. V polozapustenom prvom a druhom podzemnom podlaží sú podzemné garáže so stojiskami, ktoré sú riešené pekne a účelovo, s kvalitnou bezprašnou úpravou podlahy. Na úkor okolitých terénnych úprav sú však bez prirodzeného presvetlenia a s núteným vetraním.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – vjazd a výjazd z garáže Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Garážové stojiská sú komfortne široké bez obmedzení pri parkovaní.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – garážové stojiská Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nachádza sa tu aj zopár odkladacích stojanov na bicykle. Vzhľadom na blízkosť petržalskej hrádze obľúbenej medzi korčuliarmi a cyklistami si bude musieť každý majiteľ bicykla vyriešiť jeho uskladnenie.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – miesto na odkladanie bicyklov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V garážach sú vedené aj všetky inštalácie zdravotechniky, vykurovania a elektroinštalácie, ktoré pôsobia veľmi usporiadane, čisto a nerušivo.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – garáže s usporiadanými sieťami Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nedá sa to však povedať o odvodňovacom žľabe, ktorý nepekne „tancuje“.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – žľab v garáži tancuje Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pivnice sú murované a sú rozmiestnené jednak v podzemných podlažiach za garážovými stojiskami, alebo ide o samostatné priestory na prízemiach objektov.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – pivničné kobky v garážach Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nosný systém je kombináciou železobetónového skeletu doplneného stužujúcimi železobetónovými a murovanými stenami.

Byty

Byty sú navrhnuté dispozične s kuchyňou prepojenou s obývacou časťou. Majú veľmi dobre navrhnutú škálu od 1+kk do 4kk, výmery sú adekvátne k štandardu bývania. Máme na mysli klasické petržalské výmery, ktoré si vždy nájdu cieľovú skupinu.

Povrchové úpravy v bytoch boli vyhotovené v dobrej kvalite, omietky sú zvislé, rovné a najmä pravouhlé. Obklady a dlažby boli pekne uložené, parkety sú na rovnom podklade a neplávajú.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – kvalitný obklad a položenie dlažby Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Napriek tomu niektoré detaily zostali nedotiahnuté. Ako nepochopiteľné sa nám javí umiestnenie otváravých dvierok inštalačnej šachty v mieste určenom pre kuchynskú linku.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – dvierka inštalačnej šachty v mieste kuchynskej linky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Otváranie vybraných interiérových dverí v niektorých bytoch nebolo vôbec skoordinované. Umiestnenie troch dverí na konci úzkej bytovej chodbičky bude pre členov domácnosti v praxi znamenať vopred si veľmi dobre rozmyslieť, v akom poradí ich budú otvárať, aby sa medzi nimi nezacvikli alebo aby sa dvere o seba neobúchali. Prakticky zbytočné sa nám zdali aj dvere do šatníka.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – veľa dverí na konci priestoru Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – veľa dverí vyžaduje koordináciu pri otváraní Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – zbytočné dvere do šatníka Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Viditeľné boli aj niektoré chybné kladačské plány obkladov a dlažieb kúpeľní. Vôbec nekorešpondovali s inštalovanou sanitou. Výsledkom je napríklad asi centimetrová medzera, ktorá vznikla nedotiahnutím až po zárubňu.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – nedopojený obklad k zárubni Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – nedopojený obklad k zárubni Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V bytoch na najvyšších poschodiach sa opäť objavuje v izbách typický „slnečnicový“ schodík na terasu, ktorý v priestore prekáža.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – pohľad do izby s výstupom na terasu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zaznamenali sme aj problém s „tancujúcou“ betónovou dlažbou či poškodené klampiarske parapety na terasách.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – tancujúca dlažba na terase Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – poškodené klampiarske parapety na terase Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vetranie priestorov bytov pri zatvorených oknách, vzhľadom k hlučnej susednej frekventovanej Panónskej ceste je zabezpečené umiestnením akusticky utlmovanými vetracími mriežkami v ráme okna, a nie sú vôbec vnímané.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – nenápadné vetracie mriežky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Aj pri zatvorených oknách je totiž nutné z hygienického hľadiska zabezpečiť výmenu vzduchu, aby sa eliminoval hluk z komunikácie. Toto vetracie zariadenie je ale nutné pravidelne udržiavať, čistiť filtre od prachu, peľu a prípadných mikroorganizmov. Platí to pre všetky projekty v mestách.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – profil vetracej mriežky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Aj v tomto projekte sa zopakovali francúzske okná s radiátormi osadenými za sklom, podobne ako sme videli v zóne Slnečnice – Viladomy.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – radiátory pred oknami Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nehovoriac o tom, že napojenie niektorých radiátorov z podlahy je nekvalitné - zrealizované nakrivo, akoby bez výstupnej kontroly.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – napojenie radiátorov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – neestetické spájanie líšt Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Exteriér

Fasáda objektu A1 je z kontaktného zatepľovacieho systému so silikónovou tenkovrstvovou omietkou. Tvoria ju balkóny a lodžie a celkovo pôsobí na pohľad kompaktne a moderne.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na fasádu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Avšak estetickým chybičkám sa nevyhli ani realizátori tejto fasády. Viditeľné boli najmä dodatočné vysprávky fasády, nakrivo osadené žalúziové kastlíky, nezjednotené vysprávky okolo okien.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – viditeľné vysprávky na fasáde Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – detail zapustenia kastlíka na vonkajšie žalúzie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Na lodžiách je položená keramická dlažba, avšak nie je vždy optimálne zvládnutá.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – vysprávka špárovania dlažby Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Či už okolo stojok zábradlí, ktoré neboli najvhodnejšie kotvené do podlahy, ale bol to bol aj nevhodne zvolený kladačský plán.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – detail ukotvenia zábradlia na balkóne Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – výrezy dlažby na lodžiách Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pešie komunikácie a parkovacie miesta okolo objektu sú veľmi dobre účelovo navrhnuté. Kontajnerové stojiská sú štandardne uzamykateľné len pre obyvateľov. Sú umiestnené na povrchu, murované a zastrešené.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – stojisko kontajnerov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Prvá časť zóny Slnečnice – Mesto je síce v porovnaní so zónou Viladomy na Jantárovej ceste bývaním nižšieho štandardu, zato disponuje rozsiahlejšou občianskou vybavenosťou v dotyku s bývaním a s väčšou dostupnosťou od MHD. Individuálna automobilová doprava sa do komplexu dostane pomerne bez problémov a rýchlo, aj vďaka kruhovému objazdu, ktorý vybudoval na vlastné náklady investor projektu.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na kruhový objazd Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zóna Slnečnice – Mesto je podľa nášho názoru prioritne určená pre klientov zvyknutých na Petržalku, vyrástli tu alebo tu dlhodobo bývajú, ale chcú ísť do nového bytu a nechce sa im do rekonštrukcie svojho starého.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – pohľad na ďalšiu výstavbu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V každom prípade obyvatelia bloku A1 budú ešte pár rokov pociťovať zníženú kvalitu bývania. Budú sa nachádzať vedľa staveniska, nakoľko developer plánuje v tejto lokalite postaviť celkovo približne 1 800 bytov. Aj relax a športové aktivity budú musieť zatiaľ vyhľadávať mimo tejto obytnej zóny.

Slnečnice – Mesto: Typický petržalský štandard bývania

Slnečnice-Mesto A1 – výhľad na stavbu ďalších obytných blokov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Dovtedy sa snáď podarí developerovi rozvinúť aj rokovania s mestom o dotiahnutí električkovej trate do tejto odľahlej časti Petržalky na takej úrovni, že sa stane pre obyvateľov Slnečníc čoskoro realitou a najmä rýchlou dopravnou spojnicou s centrom mesta.

Autor je stavebný inžinier v odbore pozemné stavby, stavebný dozor spoločnosti Armatrade GRP, s.r.o.

Rande s realitou - menu: