mOrganizátori petície však reagujú na výšku, ktorá je platná podľa povolení. Žiadajú, aby investor projekt nezvyšoval a postavil len osempodlažnú budovu. Taký vysoký skelet totiž roky na Šancovej stojí, hoci investor má dnes povolenie na 23 podlaží. Iniciátormi petície sú mestský poslanec Gábor Grendel a staromestský poslanec Ondrej Dostál.

Investorom projektu je spoločnosť Finep SK, novostavba má názov Premiére. V súčasnosti má povolenie postaviť 23-podlažnú budovu. Projekt už zvyšovať nechce, no podľa zámeru zverejneného na posudzovanie vplyvov na životne prostredie, chcú výstavbu rozšíriť. Z pôvodnej plochy 11 218 metrov štvorcových chce investor urobiť stavbu na 12 419 štvorcových metroch. Pribudnúť tu má 260 bytových jednotiek, ku ktorým pribudne 199 parkovacích miest.

Investor plánuje k rozostavanému skeletu dobudovať objekty od budovy YMCA po Beskydskú ulicu. Spoločnosť vraj chce minimalizovať kancelárske a obchodné priestory a maximalizovať bytovú funkciu, čím reaguje na dopyt trhu.

„Riešenie je navrhnuté tak, aby sa minimalizovali zásahy do realizovaných konštrukcií, aby stavba mohla čo najrýchlejšie pokračovať podľa platných povolení a súčasne bola pripravená pre výstavbu nových objektov – vjazdovej rampy a nového domu,“ hovorí v zámere.

Zmeny v projekte majú odporcov. „Vyjadrujeme svoj nesúhlas so zámerom firmy Finep Premiére, s. r. o., dokončiť rozostavaný objekt polyfunkčnej výškovej budovy na Šancovej ulici vedľa budovy YMCA do výšky 23 nadzemných podlaží a rozšíriť ho zastavaním zvyšného voľného priestranstva na rohu ulíc Šancová – Beskydská, kde sa dnes nachádza zeleň,“ píše sa v petícii.

Petičiari pripomínajú, že k výstavbe na Šancovej sú výhrady už od roku 2004 a dodnes sa nezmenšili. „Zhoršená urbanistická, dopravná, hluková a emisná situácia sú dnes ešte silnejšími dôvodmi pre jej realizáciu iba v pôvodnom rozsahu,“ uvádzajú iniciátori s tým, že stavba by mala ostať na ôsmich podlažiach, investor by ju nemal rozširovať, ale ponechať radšej zeleň.

Dodávajú, že výstavba plánovaných 23 nadzemných podlaží zhorší kvalitu bývania a života v tejto lokalite, ktorá už aj tak podľa nich nevyhovuje podmienkam zdravého bývania. Petičiari sa sťažujú, že po novom naplánovaný projekt zhorší dopravu na Kolibu i dopravnú obslužnosť Šancovej ulice. Navyše im prekáža aj výška budovy, ktorá nezapadne do okolitého prostredia a zhorší výhľady na Bratislavu.

Spoločnosť Finep naopak vysvetľuje, že nový návrh projektu vychádza z aktuálnych štúdií, ktoré si nechali vypracovať a cieľom navrhovaných zmien je pôvodný projekt esteticky vylepšiť a funkčne skvalitniť. „Nový návrh neiniciuje zvýšenie stavby, ktorej najvyšší objekt má schválených 22 poschodí, ale rozšírenie stavby o nový rožný objekt, ktorý bude mať iba päť podlaží. Investor sa totiž stal aj vlastníkom nárožnej parcely medzi ulicami Beskydská/Šancová, čo mu umožní vytvoriť na ploche ucelené architektonické riešenie, ktorého nové prvky opticky zmenšujú najvyššiu časť objektu,“ vysvetľuje riaditeľka Finepu Olga Petkova.

Investor navrhuje dopravné napojenie objektu cez vjazd z Beskydskej ulice. Podľa O. Petkovej sa tak zjednoduší prístup do objektu a pritom sa nezaťaží plynulosť dopravy na Šancovej. Investor uznáva, že hluk na Šancovej je nadlimitný, no znížiť je ho vraj nemožné.

„Práve z tohto dôvodu investor smeroval maximálnu pozornosť a úsilie do splnenia akustických limitov v interiéri budovy. V tomto ohľade projekt spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR,“ dodáva riaditeľka investorskej firmy s tým, že celý projekt bol navrhnutý a posúdený vo vzťahu na okolitú zástavbu. Mysleli pritom nielen na akustiku, ale i na svetlotechniku a podľa investora v tejto oblasti spĺňajú všetky záväzné požiadavky právnych noriem.

Pôvodným investorom roky pozastavenej stavby na Šancovej ulici bola spoločnosť Istroreal, keď získala povolenia na jednotlivé etapy už v rokoch 2001 a 2002. O tri roky neskôr požiadala o zmenu už rozostavanej budovy z ôsmich na 23 podlaží, keď samospráva zúžila pamiatkovú zónu. Aktivisti rozhodnutie napadli na súde, stavba sa preto zbrzdila, napokon ju získal Finep, známy najmä projektom Jégého alej v Ružinove.