Aktuálne čísla podľa analytikov naplnili očakávania o miernom spomalení na trhu s bývaním. V druhom štvrťroku vzrástla priemerná cena bývania v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 37 eur za štvorcový meter  na hodnotu 1 369 eur na štvorcový meter, čo znamená medzikvartálny rast 2,8 percenta a medziročný rast o sedem percent.

Ceny domov rastú

Spomalenie medziročného rastu je výsledkom pomalšieho rastu priemernej ceny bytov, ale aj vplyvom bázického efektu výrazného rastu priemernej ceny domov pred rokom. Inak sa v tomto smere správali ceny bytov a domov.

Kým v prvom prípade došlo spomaleniu nárastu cien o 1,3 percenta, pri domoch sa tempo rastu cien zvýšilo o 1,7 percenta. Analytici tento odlišný jav vysvetľujú tým, že na trhu ponuka bytov dostatočná, keď sa dokončili viaceré nové projekty. V prípade domov sa aj dobrý predaj podpísal pod to, že ponuka je skromnejšia.

Zmeny na trhu zachytili analytici aj pri konkrétnych bytoch. Štatistiky evidujú dokonca medzikvartálne zníženie cien pri jednoizbových (o 1,1 percenta) a päťizbových (o 1,6 percenta) bytoch. Naopak, najviac rástli ceny trojizbových bytoch (o 2 percentá).

Ceny bývania rástli vo všetkých krajoch. Pri medziročnom porovnaní došlo k najvýraznejšiemu zdražovaniu v Trenčianskom kraji, keď priemerná cena za bývanie vzrástla o takmer 16 percent. Naopak, najmenej pocítili zdražovanie v Banskobystrickom kraji.

Veľké byty na maximách

„Agregovaná priemerná cena bývania je v súčasnosti ešte takmer 12 percent pod jej historickým maximom. K dosiahnutiu historického vrcholu z polovice roku 2008 chýbajú aktuálnej priemernej cene bytov už len zhruba dve percentá, kým priemernej cene domov ešte okolo 12 percent,“ konštatujú v komentári analytici NBS.

Podľa ich prepočtov dosahujú priemerné ceny väčších (štvorizbových a päťizbových) bytov v súčasnosti ich historické maximum. Podľa ich odhadov by v ďalšom období malo dôjsť k ďalšiemu spomaleniu rastu cien.

„V ďalšom období bude zaujímavé sledovať, ako bude trh s bývaním reagovať na meniace sa podmienky pri úverovom financovaní a na rastúcu ponuku bytov z dokončovaných projektov. To by sa mohlo prejaviť v zmierňovaní dynamík rastu cien nehnuteľností,“ naznačujú analytici.

Analýza taktiež ukázala zhoršenie dostupnosti bývania na Slovensku. „Pomalší rast príjmov domácností, ako je rast cien bývania sa prejavuje na jednej strane v zmenšení obytnej plochy, ktorú si možno za získaný príjem obstarať, čo na druhej strane znamená predĺženie času potrebného na splatenie obstaranej nehnuteľnosti,“ píšu analytici NBS.

Podľa ich prepočtov je aktuálne potrebné vynaložiť na splatenie priemerného bývanie o rozlohe 60 štvorcových metrov zhruba 78 priemerných hrubých mesačných miezd (predchádzajúci štvrťrok zhruba 76). V súčasnosti je možné z hrubého príjmu „si zaobstarať“ v priemere od 0,73 štvorcového metra obytnej plochy v Bratislavskom kraji až po zhruba 1,4 štvorcového metra obytnej plochy v Nitrianskom kraji.

Pozrite si historický vývoj cien nehnuteľností na bývanie v prehľadnom grafe.