Pokiaľ ide o štatút držby, v roku 2016 bolo v každom členskom štáte viac vlastníkov ako nájomníkov v každom členskom štáte EÚ. Najvyšší podiel obyvateľov vlastniacich svoje obydlie bol v Rumunsku (96,0 percenta), pred Litvou (90,3 percenta), Chorvátskom (90,1 percenta), Slovenskom (89,5 percenta) a Maďarskom (86,3 percenta).

Na opačnom konci, no stále s nadpolovičnou väčšinou vlastníkov, skončili obyvatelia v Nemecku (51,7 percenta) a Rakúsku (55 percent). O niečo lepšie boli na tom v Dánsku (62 percent), vo Veľkej Británii (63,4 percenta), vo Francúzsku (64,9 percenta) a vo Švédsku (65,2 percenta).

Vo väčšine členských štátov žilo v roku 2016 viac obyvateľov v dome, pričom najvyšší podiel zaznamenalo Spojené kráľovstvo (84,8 percenta), nasledovali Chorvátsko (79,8 percenta), Belgicko (77,7 percenta) a Holandsko (76,2 percenta). Celkovým lídrom je však Írsko s 92,5 percenta, no tam prebiehal výskum ešte v roku 2015.

Bývanie v bytoch prevažovalo v 10 členských štátoch EÚ, hlavne v Španielsku a v Lotyšsku (v oboch krajinách 66,1 percenta), v Estónsku (62 percent), v Litve (58,2 percenta), v Nemecku a v Grécku (zhodne 57,1 percenta).

Štatistika, v akom type nehnuteľnosti bývajú Slováci, vyznela pomerne vyrovnane, keď 48 percent uprednostňuje dom a 51 percent býva v byte. V ostatných typoch nehnuteľností býva zvyšných 0,6 percenta Slovákov.