Neďaleko vodnej nádrže Sĺňava pri ceste medzi Drahovcami a Piešťanmi plánuje bratislavská eseročka s ruskými majiteľmi vybudovať novú obytnú zónu Slnečný dvor.

Na ploche 4,5 hektára pripravuje projekt pre infraštruktúru pre výstavbu 44 rodinných domov, ktoré si postavia budúci vlastníci pozemkov.

Zámer počíta s pozemkami vo výmerách od 459 do 1 177 štvorcových metrov. Stavať by sa na nich mali samostatne stojace nízkopodlažné rodinné domy s vlastným parkovaním, s čím počíta aj územný plán Drahoviec.

Slnečný dvor nadviaže na lokalitu Jozefov na severe od obce. Dnes sú tu tri rodinné domy. Územný plán nepočíta s budovaním občianskej vybavenosti. Žiadna sa však nenachádza v blízkosti, preto plánuje investor vytvoriť na území rezervu pre jej prípadné neskoršie budovanie.

Rusi plánujú pri Piešťanoch Slnečný dvor

Slnečný dvor Zdroj: Eurocommerce Plus

V rámci projektu navrhuje aj rozšírenie cesty I. triedy medzi Piešťanmi a Trnavou o odbočovací pruh.

Investor, bratislavská spoločnosť Eurocommerce Plus, ktorej vlastníci sú občanmi Ruskej federácie, počíta s nákladmi na vybudovanie infraštruktúry vo výške 1,5 milióna eur. Termíny výstavby sú zatiaľ neurčité.

View Slnečný dvor in a larger map