Rínok Rača má vyrásť na Kubačkovej ulici. Projekt pozostáva zo šiestich obytných domov, troch polyfunkčných objektov s bývaním a občianskou vybavenosťou, ďalších piatich samostatných objektov s obchodmi a službami a troch podzemných parkovacích garáží s 835 státiami. Celkovo by tu malo vzniknúť 474 bytov.

Developerská spoločnosť patriaca pod Bencont Development projekt oproti predchádzajúcemu návrhu zmenšila, čo sa týka počtu podlaží aj hmoty zástavby. Jednotlivé objekty budú mať od sedem do osem podaží, jedna budova dosiahne 13 podlaží.

Rínok Rača má nové vizualizácie a žiada o povolenia

Rínok Rača - vizualizácia Zdroj: Rínok Rača

Spoločnosť tvrdí, že vyhovela požiadavke verejnosti a znížila index podlahovej plochy na 1,5. Zastavanosť územia dosahuje 80 percent plochy, ktorú umožňuje územný plán. Viac má byť aj zelených plôch, ktoré budú tvoriť 34 percent územia namiesto 23 percent požadovaných územným plánom. Zavlažované majú byť dažďovou vodou zachytávanou v retenčnej nádrži.

„Aby sme mohli asanovať zdevastovaný trojhektárový komplex bývalej fabriky priamo medzi obytnými zónami a túto oblasť ďalej revitalizovať, musíme preukázať komerčnú životaschopnosť zámeru a v súlade s územným plánom vytvoriť primeraný počet priestorov na predaj a prenájom,“ hovorí Martin Šimurda, konateľ spoločnosti Rínok Rača.

Projekt podľa neho prinesie samospráve na miestnom poplatku za rozvoj hneď po vydaní stavebných povolení takmer jeden milión eur. „Rača tak môže počítať s týmito prostriedkami na investície do okolitej dopravnej infraštruktúry, modernej cyklotrasy, zastávok MHD i materskej školy. Všetky naše záväzky sme pripravení naplniť a s mestom, mestskou časťou i obyvateľmi Rače chceme hľadať spoločné riešenia a kompromisy, ktoré budú na prospech všetkých zúčastnených strán,“ dodáva M. Šimurda.

Návrh komplexu zakomponoval do budúcej štruktúry lokality aj susedný historický objekt Nemeckého kultúrneho domu a na žiadosť mestskej časti priamo preň vytvára nové parkovacie miesta.

Rínok Rača má nové vizualizácie a žiada o povolenia

Rínok Rača - vizualizácia Zdroj: Rínok Rača

Areál bývalých Vinárskych závodov určila mestská časť na polyfunkčnú zástavbu už v roku 2001. Bencont získal pozemok o rok neskôr a zámer premeny areálu predstavil pred dvomi rokmi. Mestská časť Rača k nemu vzniesla viacero pripomienok. Žiadala znížiť intenzitu výstavby a prispôsobiť ju charakteru lokality. Podľa radnice však ministerstvo životného prostredia pripomienky nezahrnulo do záverečného stanoviska hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Rača sa preto odvolala.

Začiatkom minulého decembra developer požiadal o povolenie na búranie objektov bývalých závodov. Následne sa začalo územné konanie. Včera sa na miestnom úrade konalo ústne pojednávanie, kde mohli účastníci konania uplatniť pripomienky.