Dobrou správou podľa neho je, že sa na úrovni ministerstiev dali veci do pohybu a stretávajú sa prvé pracovné skupiny pre prípravu legislatívy. „Ak však hovoríme o dostupnom bývaní, je dôležité hovoriť aj o reštarte družstiev a umožnení aktivít aj pre alternatívne formy, ako je zdieľané bývanie,“ pripomína inštitút.

Pre široké vrstvy

Ďalej uviedol, že diskusia o nájomnom bývaní bola doteraz v rámci riešenia sociálnej problematiky. To vytvorilo pohľad verejnosti na nájomné či dostupné bývanie ako na vec, ktorá sa týka len sociálne slabších, prípadne marginalizovaných skupín.

„Dostupné bývanie má v prvom rade zabezpečiť kvalitné, stabilné a udržateľné bývanie pre široké vrstvy spoločnosti, pre tých, ktorých spoločnosť potrebuje, ale ich príjem im ho nedovoľuje - a čím ďalej viac nebude dovoľovať - pri predpokladanom raste cien nehnuteľností," dodáva inštitút s tým, že ide napríklad o učiteľov, zdravotné sestry, hasičov či rodičov-samoživiteľov a podobne.

Potreba regulácie

Pozemkov na výstavbu nájomných domov v Bratislave je podľa inštitútu dosť, ale bude potreba revidovať reguláciu územného plánu, aby reflektovala súčasné spoločenské požiadavky.

„Nadstavby určite nie sú cestou, skôr by bolo vhodné sa pozrieť, koľko štátnych alebo obecných stavieb je nepoužívaných a mohli by sa revitalizáciou zmeniť na byty," dodáva IUR s tým, že treba vytvoriť stabilné a dobre nastavené prostredia, ktoré komplexne podporí výstavbu a správu nájomných bytov.