Stanovenie nového spôsobu určenia maximálnej výšky regulovaného nájomného bytov vo verejnom nájomnom sektore je cieľom pripravovaného návrhu opatrenia Ministerstva financií SR. Rezort k nemu v pondelok zverejnil predbežnú informáciu.

Súčasné nastavenie určovania regulovaných cien nájmu nebolo podľa ministerstva dlhodobo aktualizované. „Prax ukazuje, že je potrebné definovať flexibilný model s ohľadom na schopnosť udržateľnosti stavu takýchto bytov a zároveň ich cenovej dostupnosti cieľovým skupinám z dlhodobého hľadiska," vysvetlil rezort.

Súčasná regulácia maximálnej ceny nájmu sa vzťahuje na byty vydané v minulosti pri náprave krívd, ako aj na dva typy bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. Pri skolaudovaných bytoch obstaraných pred 1. februárom 2001 sa maximálna cena nájmu určuje najmä podľa veľkosti podlahovej plochy, kategórie a základného prevádzkového zariadenia. Pri bytoch obstaraných po tomto dátume sa vypočítava maximálna cena nájmu vo výške päť percent z obstarávacej ceny bytu.

Verejnosť sa teraz môže zapojiť do prípravy právneho predpisu zaslaním podnetov a návrhov. Lehota na vyjadrenie je sedem pracovných dní od zverejnenia predbežnej informácie.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke  je opustený areál SOU Elektrovod v Záhorskej Bystrici. Internát a škola sa budú premieňať na nájomné bývanie.
Neprehliadnite

Prelomenie veta. Poslanci opätovne schválili zmeny v štátnej podpore nájomného bývania