Predávame náš byt. Vytipovali sme si tri realitné kancelárie, ktoré by ho mohli ponúkať. Každá mi ale povedala inú výšku provízie, ktorú požadujú za jeho predaj. Na základe čoho si vlastne realitná kancelária určuje výšku provízie pri predaji a čo všetko táto provízia zahŕňa?

Výška sprostredkovateľskej provízie nie je presne určená, závisí od dohody. Je možné dohodnúť si jej výšku percentuálne alebo fixne. Spravidla sa pohybuje od 3 do 5 percent z predajnej ceny nehnuteľnosti. Pri drahších nehnuteľnostiach môže byť nižšia a pri extrémne lacných môže dosahovať aj 10 %. Províziu platí ten, kto si objednal služby v realitnej kancelárii (vo Vašom prípade Vy ako majiteľ nehnuteľnosti).

Odporúčam Vám zistiť si v jednotlivých realitných kanceláriách, aké konkrétne služby a poplatky sú zahrnuté v danej provízii, pretože sa to môže značne líšiť. Spravidla by provízia mala zahŕňať služby - obhliadku nehnuteľnosti, stanovenie predajnej ceny, preverenie dokladov, spracovanie ponuky, inzerciu (internet, realitné časopisy), absolvovanie obhliadok so záujemcami a právny servis súvisiaci s prevodom nehnuteľnosti. Dobrá realitná kancelária by v prípade potreby mala vedieť zabezpečiť pre klienta vypracovanie znaleckého posudku a poprípade aj vybavenie hypotekárneho úveru pre kupujúceho.

Poplatky, ktoré spravidla hradí realitná kancelária, sú základný správny poplatok (niekedy hradí aj urýchľovací poplatok) a notárske poplatky (overenie podpisov na zmluvách). Niektoré renomované kancelárie hradia aj notársku úschovu pre svojich klientov.

Tieto všetky služby a poplatky, ktoré za Vás uhradí realitná kancelária, je najlepšie dohodnúť si v sprostredkovateľskej zmluve s danou kanceláriou, aby ste predišli nedorozumeniam pri predaji Vášho bytu.

Provízia by mala byť odmena za vykonanú prácu realitnej kancelárie a preto by mala mať nárok na ňu až po ukončení celého prevodu nehnuteľnosti, tzn. keď predávajúci má peniaze a kupujúci je na liste vlastníctva zapísaný ako vlastník.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.