Rande s realitou - menu:

Vstupom do novo zastavaného územia sa pred nami začne odvíjať prvý rad nízkopodlažných rodinných domov s bytovými jednotkami, ktorý lemuje priľahlá novovybudovaná miestna komunikácia. Na ňu nadväzuje aj druhý rad rovnakých domov, ktorý je situovaný o vrstevnicu vyššie. Mali sme možnosť vidieť jeden neobývaný holobyt a so súhlasom majiteľky a v jej prítomnosti sme nahliadli aj do jedného zariadeného bytu.

Dopravná dostupnosť

Novo zastavané územie je ľahko dostupné z komunikačnej siete mestského významu. Je prístupné jedným vjazdom a výjazdom z Devínskej cesty, ako aj o úroveň vyššie položenej Lomnickej ulice.

Radová výstavba pod taktovkou pamiatkarov

Záhrady Devín - príjazd z Devínskej ul Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Radová výstavba pod taktovkou pamiatkarov

Záhrady Devín - výjazd na Devínsku ulicu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pred začiatkom realizácie stavebných prác sa na základe požiadaviek Krajského pamiatkového úradu realizoval v lokalite rozsiahly archeologický prieskum. Potvrdilo sa ním, že zázemie hradu Devín siahalo pomerne ďalej ako uvádzali doterajšie štúdie a zistenia. Výsledkom je, že sa na tomto území našlo množstvo dobových artefaktov vrátane kostrového nálezu.

Radová výstavba pod taktovkou pamiatkarov

Záhrady Devín - v lokalite prebiehal archeologický výskum Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Slovo pamiatkarov

Vzhľadom na jedinečnosť tejto lokality mali pamiatkari rozhodujúce slovo aj pri formovaní budúcej podoby bytového komplexu. Vyjadrovali sa k architektúre stavieb, najmä fasád a oplotení. Projektanti a stavebník preto museli napríklad pri fasádach akceptovať ako obkladací materiál iba lícové tehly a to v odporúčaných farebných odtieňoch.

Radová výstavba pod taktovkou pamiatkarov

Záhrady Devín - obklad z lícových tehál Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pri kreslení oplotenia museli zase zabudnúť na betón. Prípustné bolo len oplotenie z kamenných gabiónov. Napriek mnohým podmienkam, ktoré si kládli pamiatkari, si myslíme, že tento ich prístup mal pozitívny vplyv na stavbu ako takú.

Radová výstavba pod taktovkou pamiatkarov

Záhrady Devín - oplotenie z gabiónov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.