Stavať sa má na trojuholníkovom pozemku s rozlohou 1,8 hektára na križovatke ulíc Pri Šajbách, Sklabinská a Dopravná, medzi Račianskym potokom a areálom Akadémie Policajného zboru.

Komplex Rendez Vous je navrhnutý ako tri bloky s výškou 7 a 8 podlaží tvoriace sústavu štyroch bodových objektov a jedného doskového objektu tvaru U. Spolu je tu naprojektovaných 302 obytných jednotiek, z ktorých 111 je označených ako byty a 191 ako služobné byty na prechodné ubytovanie.

V dvoch blokoch označených A a C sa v parteri počíta s priestormi pre obchody a služby s celkovou výmerou takmer 2 300 štvorcových metrov. Blok B má iba obytnú funkciu, počíta sa tu so 166 služobnými bytmi.

V Rači pripravujú namiesto Triangla nový projekt Rendez Vous

Rendez Vous - vizualizácia Zdroj: B. D. Rača

Na podzemnom podlaží dvoch objektov a prízemí obytného bloku budú garáže s 253 parkovacími miestami. Ďalších 134 stojísk pribudne na teréne. Navrhnuté sú dva varianty projektu, ktoré sa líšia práve riešením parkovania a tiež spôsobom odvádzania vôd.

Stavbári sa budú musieť vyrovnať s náročným zakladaním stavby pre vysokú hladinu podzemnej vody. Dôkazom je aj vodná plocha priamo na pozemku, ktorá je pozostatkom výkopových prác z minulosti. Súčasný investor projektu, spoločnosť B. D. Rača s personálnym obsadením z prostredia stavebnej firmy Hant-BA, pozemok kúpila minulý rok.

V Rači pripravujú namiesto Triangla nový projekt Rendez Vous

Rendez Vous - situácia Zdroj: B. D. Rača

Výstavbu plánuje rozdeliť do dvoch etáp, trvať by mala 30 mesiacov. Najprv je plánované vybudovanie blokov A a C vrátane všetkých parkovacích miest, v druhej etape blok B. V prípade odhadovaného začiatku prác v januári 2018 by bol celý projekt dokončený v júni 2020. Názov projektu odkazuje na pôvodnú osadu Rendez, ako miestni lokalitu stále nazývajú.

Na mieste plánovaného komplexu Rendez Vous bol už v roku 2007 predstavený projekt Triangel. Spoločnosť Slovak-Sol tu pripravovala výstavbu štyroch objektov s výškou štyri až deväť podlaží s 291 bytmi a apartmánmi.

V júni 2008 sa projekt dostal aj do predaja s cenami okolo 46-tisíc až 50-tisíc korún za štvorcový meter (v prepočte konverzným kurzom 1 530 až 1 660 eur). Napokon sa však nerealizoval.