V prvom kole výzvy je Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravené poskytnúť príspevok 500 záujemcom.

„Teší ma, že hneď počas prvého dňa prišlo 299 elektronických žiadostí o príspevok na dom s takmer nulovou potrebou energie. To potvrdilo náš predpoklad, že ľudia budú mať záujem o tento typ podpory na znižovanie energetickej náročnosti ich novostavieb, a že ide o krok správnym smerom,“ uviedol minister Árpád Érsek (Most-Híd).

Záujemcovia majú stále šancu získať príspevok zaevidovaním žiadosti o poskytnutie príspevku prostredníctvom elektronického formulára žiadosti.

V prípade zvýšeného záujmu o príspevok je rezort pripravený vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

Termín ukončenia podávania žiadostí je do 31. októbra 2019, alebo do naplnenia limitu 500 žiadostí.