Minulý rok som začala prenajímať dvojizbový byt. Tento rok by som si chcela kúpiť nový a väčší byt. Bude banka pri posudzovaní mojej bonity akceptovať aj  príjem z prenájmu, ktorý riadne uvádzam v daňovom priznaní?

Banky spravidla - až na výnimky -  akceptujú príjem z prenájmu. Niektoré z nich ho považujú iba za doplnkový príjem, napríklad k príjmu zo zamestnania alebo zo živnosti. Príjem z prenájmu sa dokladuje zvyčajne daňovým priznaním alebo výpismi z účtu. 

Treba rátať s tým, že celú sumu príjmu z prenájmu, uvedenej v Zmluve o nájme, banky nebudú akceptovať. V prípade preukazovania príjmu obratmi na účte banky zohľadňujú približne 50 % z tejto sumy. V niektorých prípadoch odratávajú od nájomného aj výdavky spojené s bytom a o túto sumu čiastočne znížia príjem z prenájmu.

Aby mohla banka žiadateľovi o hypotekárny o úver akceptovať príjem z prenájmu, dôležité je, aby bola nehnuteľnosť prenajímaná už niekoľko mesiacov, v závislosti od banky sú to minimálne 3 mesiace. Rovnako do ukončenia zmluvy o nájme musí plynúť najmenej 3 - 6 mesiacov. Ďalšou podmienkou bánk zvyčajne je, že zmluva medzi nájomcom a prenajímateľom by mala byť uzavretá na obdobie minimálne 12 mesiacov.

Prenájom preukáže žiadateľ o hypotekárny úver nájomnou zmluvou a daňovým priznaním. Alebo okrem nájomnej zmluvy môžete príjem preukázať výpismi z účtu. Prípadne si banka vyžiada aj kópiu kartičky z daňového úradu o pridelení DIČ.

Niektoré banky akceptujú aj príjem z prenájmu nebytových priestorov. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Príjem z prenájmu. Akceptuje banka tento príjem?
Príjem z prenájmu. Akceptuje banka tento príjem?
Príjem z prenájmu. Akceptuje banka tento príjem?

Príjem z prenájmu. Akceptuje banka tento príjem?