Počíta s tým návrh na zmenu územného plánu, ktorého obstaranie schválili prievidzskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň. Ide o zmenu funkčného využitia lokality, ktorú pôvodne určilo mesto na nové pohrebisko, povedal pre TASR referent pre územné plánovanie mesta Miroslav Kontriš.

Prievidza eviduje veľký dopyt obyvateľov po pozemkoch vhodných pre individuálnu bytovú výstavbu. Od zámeru vybudovať nové pohrebisko navrhujú poslanci upustiť pre dostatočné kapacity na pochovávanie na už existujúcich cintorínoch v meste a v jeho prímestských častiach. „Zmena plánu bude charakterizovať vyťaženosť územia v prípade, ak by slúžilo na individuálnu bytovú výstavbu. Ako útvar architekta mesta trváme na tom, aby zmena bola spracovaná následne formou zóny,“ priblížil M. Kontriš.

Budú riešiť regulatívy

Ide podľa neho o podrobnejší dokument, ktorý je už rieši rozdelenie na parcely. „Bude v ňom presne špecifikované, aké veľké budú parcely, aké veľké objekty, charakteristické regulatívy, ako je zastavanosť územia, výška zástavby, tvary striech, aby sa tam nespustila živelná výstavba,“ konkretizoval s tým, že podľa neho až po schválení návrhu zóny bude môcť mesto pristúpiť k príprave územia.

Návrh zmeny si vyžiada majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov, rovnako preloženie vysokého napätia a inžiniersko-geologický prieskum, keďže územie je zaradené medzi nestabilné pásmo zosuvov pôdy.