• Mám záujem kúpiť priestor, ktorý je klasifikovaný ako nebytový. Je však veľmi vhodný aj na bývanie. Je možné, aby sa tento priestor prekvalifikoval na bytový priestor? Ako mám postupovať? Môže stavebný úrad nariadiť nové kolaudačné konanie?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že bytový priestor musí spĺňať isté normy – najmä svetlotechnické, hygienické a pod.

Priestor vhodný na bývanie

Daniela Rážová

Bez ich splnenia nebude nikdy možné nebytový priestor prekvalifikovať na byt. Tento problém môžete často vidieť u predaja novostavieb. Byty, ktoré nespĺňajú svetlotechnické normy, sa v projektoch často nazývajú apartmánmi alebo ateliérmi.

V každom prípade si ešte pred kúpou preverte na príslušnom stavebnom úrade, či je vôbec možné daný priestor v budúcnosti prekvalifikovať na bytový priestor. V prípade kladnej odpovede vám úrad presne poradí postup, akým sa máte riadiť.

V každom prípade sa skôr obávam, že priestor príslušné normy spĺňať nebude. V opačnom prípade by bol už asi zapísaný ako byt. Najideálnejším prípadom by bolo, keby pôvodný majiteľ v minulosti byt používal na podnikanie a z toho dôvodu vyňal bytový priestor a žiadosťou o zmenu užívania na príslušnom stavebnom úrade dal prekvalifikovať na priestor nebytový.

Autorka je predsedníčka Asociácie realitných maklérov a riaditeľka realitnej agentúry Bond, s.r.o., Bratislava.