Pre dve tretiny komerčných bánk v strednej a východnej Európe (SVE) sú pri financovaní nehnuteľností dôležité udržateľné, takzvané ESG stratégie. Do tejto oblasti patrí napríklad životné prostredie, medziľudské vzťahy či transparentné účtovné metódy. Rovnaký podiel bánk hodnotí z hľadiska ESG úvery a takmer polovica z nich pripravuje alebo už ponúka špeciálny produkt na udržateľné financovanie. Vyplýva to z prieskumu KPMG Property Lending Barometer.

Zber dát pre aktuálny 13. ročník prieskumu sa uskutočnil v júni a júli minulého roka. Zúčastnilo sa ho 41 bánk z desiatich krajín SVE, vrátane Slovenska. Udržateľné financovanie je pre bankárov zo všetkých zúčastnených krajín významné.

„Svoju úlohu zohrávajú aj požiadavky a prístup centrálnych bánk v jednotlivých krajinách. Záleží tiež na tom, či je daná krajina súčasťou eurozóny a spadá do pôsobnosti Európskej centrálnej banky,“ uviedol Michal Maxim, partner pre oblasť finančných služieb a transformačných služieb v oblasti ESG v KPMG na Slovensku.

Banková stratégia ESG

Viac ako 68 percent respondentov prieskumu uviedlo, že zaviedli špecifické ESG kritériá pre hodnotenie úverov na nehnuteľnosti. Rovnaký podiel bankárov implementuje interný monitorovací alebo reportovací nástroj pre aktuálne bankové portfólio. Schválenie bankovej ESG stratégie na financovanie komerčných nehnuteľností potvrdilo 65 percent opýtaných.

Zástupcovia bánk sa v prieskume vyjadrili aj k otázke, či poskytujú doplnkové služby, ako napríklad ESG poradenstvo. Kladne odpovedalo 19 percent opýtaných. Nadviazanie partnerstva s developermi a stavebnými firmami zameranými na udržateľné budovy uviedlo 14 percent respondentov.

Ak projekty spĺňajú kritériá ESG, môžu im banky poskytnúť nižšiu úrokovú maržu, dlhšiu dobu splatnosti úveru či nižšiu mieru amortizácie. Naopak, nesplnenie týchto kritérií môže viesť k zamietnutiu žiadosti o úver. V prieskume 25 percent respondentov potvrdilo skúsenosť s neschválením úveru pre nesplnenie viacerých podmienok, ku ktorým patrili aj kritériá ESG.

Banky majú zatiaľ malé praktické skúsenosti

S poskytovaním špeciálnych produktov v tejto oblasti však majú banky zatiaľ malé praktické skúsenosti. „Väčšina oslovených slovenských bankárov o zavedení špeciálneho produktu tohto typu zatiaľ neuvažuje. Zaviedli však špecifické ESG kritériá pre financovanie nehnuteľností. Splnenie týchto kritérií sa tak dá skôr považovať za jednu z podmienok na poskytnutie úveru,“ doplnil Maxim.

Ďalšie dôležité správy

Bankovnistvo - ilustracky
Neprehliadnite

Sporiace účty ignorujú rast úrokov. Šetrenie peňazí bude dva-tri roky stratový biznis