Hektárový pozemok sa nachádza medzi rušnou cestou a existujúcimi bytovým domom Titus, polyfunkčnou budovou a tokom Vydrica. Developer tu kreslí v dvoch objektoch dokopy 76 bytov a 24 apartmánov, k tomu pridáva aj supermarket.

Vyššia bytovka má mať desať poschodí s tým, že najvyššie bude ustúpené. V prvom podzemnom a na dvoch nadzemných podlažiach vznikne parkovanie, nad nimi ambulancie s celkovou plochou do 800 štvorcových metrov. Druhý dom má mať šesť nadzemných podlaží a tri podzemné. Tento objekt bude mať len obytnú, resp. parkovaciu funkciu.

Okrem bývania vznikne priamo pri vstupe do územia z Lamačskej cesty supermarket s predpokladanou rozlohu vyše 1 500 štvorcových metrov. Potreby parkovania pre všetky funkcie má zabezpečiť 207 parkovacích miest. Investičný zámer informuje, že pri využití maximálnych limitov by mohol do územia priniesť až 484 parkujúcich áut.

Argumentom za výstavbu má byť aj pripravovaná zelená plocha medzi domami, ktorá umožní peší presun medzi cestou K Železnej studienke a zastávkou MHD. Predpokladaný termín štartu výstavby je jeseň tohto roka s dokončením do záveru roka 2015. Spolu s odhadovanými nákladmi vo výške 13,8 milióna eur však treba tieto čísla brať ako predbežné, vzhľadom na rané štádium projektu.

Križovatka Patrónka je jedným z najväčších dopravných uzlov v hlavnom meste. Na jednej strane sa rozvíja biznis zóna najmä v podobe kancelárskych vežiakov, na druhej bližšie k rekreačnej lokalite Železná studienka pribúdajú menšie rezidenčné novostavby. Tento projekt k tomu pridáva supermarket, no kým sa postaví, podľa informácií TRENDreality.sk bude už neďaleko cez cestu dokončený Kaufland. Pár stoviek metrov smerom von z mesta je zasa Tesco.

View Polyfunkčný areál Lamačská cesta in a larger map