Spoločnosť Senpet predložila štátnym orgánom na posúdenie zámer výstavby Polyfunkčných objektov. Na ploche vyše 1,1 hektára chce začať stavať na budúci rok. Do roku 2020 tu plánuje na etapy postaviť päť bytových domov a preinvestovať vyše osem miliónov eur.

Objekty majú navrhnuté zhodne po štyri podlažia a podkrovie, bez podpivničenia. V každom má byť 24 bytov, z toho polovica dvojizbových, osem trojizbových a štyri jednoizbové apartmány. Na prízemí vznikne vždy päť priestorov pre služby a vybavenosť.

Pri nákupnom centre Pezinka vyrastie 120 bytov

Polyfunkčné objekty Pezinok - situácia Zdroj: Senpet

Spolu je navrhnutých 120 bytov s výmerami od 28 do 82 štvorcových metrov, takmer 1 600 štvorcových metrov prenajímateľnej plochy pre občiansku vybavenosť a 206 parkovacích miest na povrchu. Územie je napojené na Limbašskú cestu, v rámci projektu sa plánuje napojenie aj na Obchodnú ulicu.

Výstavba je umiestnená v areáli spoločnosti Eminens medzi Limbašskou a Obchodnou ulicou v časti Grinava. „Areál tvorí viacero stavebných objektov a spevnených plôch, vnútroareálové komunikácie, prvky technickej a dopravnej infraštruktúry, plochy s panelovým povrchom, vinohrady a prevažne náletová zeleň,“ opisuje sa v zámere súčasný stav.