• Akým spôsobom máme uskutočniť prevod odberu energií na nového vlastníka?

Po prevode bytu na nového vlastníka je jednou zo zmluvných povinností predávajúcich a kupujúcich byt si odovzdať a uskutočniť prevod odberu energií na nového vlastníka. V praxi prebieha odovzdanie tak, že predávajúci a kupujúci sa stretnú v danom byte, do odovzdávacieho alebo iného protokolu sa zapíše stav bytu, ktorý sa odovzdáva, zmluvné strany zapíšu do protokolu stav energií: t.j. stav a číslo plynomeru, stav a číslo elektromeru, stav a číslo vodomerov, prípadne iných meračov v byte.

Prepis energií

Daniela Rážová

V protokole sa zapíše, koľko kľúčov a od ktorých priestorov sa odovzdáva, a uvádzajú sa v ňom iné skutočnosti, ktoré zmluvné stravy požadujú. Protokol podpisujú obidve strany, t.j. predávajúci aj kupujúci.

So stavmi energií, ktoré si zmluvné strany odsúhlasili v protokole, sa predávajúci odhlási u dodávateľov energií (elektrina, plyn, voda a iné) a kupujúci sa prihlási na odber energií. Takisto kupujúci je povinný požiadať správcu domu o pristúpenie k zmluve o správe domu. Správca je povinný pripraviť novému vlastníkovi zmluvu znejúcu na jeho meno a pripraviť mu zálohový predpis podľa platných predpisov.

Autorka je predsedníčka Asociácie realitných maklérov a riaditeľka realitnej agentúry Bond, s.r.o., Bratislava.