Sme dvaja súrodenci a rodičia nám darovali veľký pozemok, na ktorom sme si každý s rodinami postavili domy. Z určitých dôvodov som sa rozhodol môj dom predať. Z katastra som ale zistil, že naše domy (môjho brata a mňa) sa nachádzajú na jednom pozemku. Nebude s tým problém pri predaji? Je možné nejako to vyriešiť ešte pred predajom domu?

Z uvedeného som usúdila, že na liste vlastníctva máte spolu s bratom spoločnú „záhradu“, t.j. každý vlastníte z uvedeného pozemku 1/2, ste teda podieloví spoluvlastníci.  Predpokladám, že domy sú zapísané už na jednotlivých majiteľov (Vy a Váš brat).

Určite by som Vám odporúčala pred predajom dohodnúť sa s bratom a rozdeliť predmetný pozemok, pretože by to mohla byť závažná prekážka pri predaji Vášho domu. V danej situácii za predpokladu, že Váš brat súhlasí s rozdelením pozemku, Vám navrhujem osloviť geodeta, ktorý následne vyhotoví geometrický plán podľa Vašich požiadaviek.

Nespomínate ešte jednu vec – ako sú domy na pozemku rozmiestnené a ako to je s prístupovými cestami k nim. Pri vyhotovovaní geometrického plánu je potrebné brať do úvahy aj tento aspekt.

S bratom je ešte potrebné spísať Dohodu o zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní, ktorú spolu s geometrickým plánom predložíte príslušnému katastrálnemu úradu. Kataster na základe overenia geometrického plánu a Dohody rozdelí parcelu na príslušný počet parciel. Potom by Vám už nemalo nič brániť pri predaji Vášho domu.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.