Zhruba 80 percent zo všetkých predaných bytov tvorili štandardné transakcie, vyplýva z prieskumu poradenskej spoločnosti Deloitte, ktorý prostredníctvom portálu cenovamapa.org spracováva informácie o predajných cenách z kúpnych zmlúv evidovaných v katastri nehnuteľností.

Zvyšné transakcie zahŕňali napríklad privatizácie, prevody družstevných bytov do osobného vlastníctva alebo predaj v rámci rodiny. Zo štandardných transakcií patrila polovica developerským projektom (novostavby), nasledovali staršie tehlové domy (22 percent), panelové domy (20 percent) a rodinné domy (8 percent).

„Zo všetkých bytových segmentov nakupujú cudzinci najviac byty v developerských projektoch, čo svedčí o aktuálnom vysokom zahraničnom dopyte po modernom a novom bývaní v Prahe. V súčasnosti je vnímaná ako bezpečné miesto s historickým centrom a vysokou životnou úrovňou,“ hovorí analytik tímu nehnuteľností Deloitte Petr Hána.

Necelú tretinu nových bytov developeri predali v Prahe 10, nasledujú Praha 5 s podielom 30 percent a Praha 9, ktorej patrila zhruba desatina. Byty si najčastejšie kupovali jednotlivci (64 percent), manželia ich spoločne kúpili v tretine prípadov, zvyšok pripadol na právnické osoby.

Čo sa týka veku, najčastejšie si byt kúpili ľudia od 31 do 40 rokov. „Je to tiež najčastejší vek pre vybavenie hypotéky,“ dodáva P. Hána. V developerských projektoch, u tehlových a panelových domov sa podiel tejto skupiny pohyboval od 36 do 37 percent.

„V prípade panelových domov sú najčastejšími kupujúcimi mladí ľudia od 21 do 30 rokov,“ spresňuje analytik. Podiel skupiny 31- až 40-ročných bol však len nepatrne nižší. Rozdelenie kupujúcich medzi mužov a ženy má len nepatrné rozdiely. Pri developerských projektoch mierne prevažujú ženy (52 percent), v ostatných kategóriách muži.

Veková štruktúra kupujúcich v Prahe v 3. štvrťroku 2017 (v %)
Kategória Do 20 rokov 21-30 rokov 31-40 rokov 41-50 rokov 51-60 rokov 61-70 rokov Nad 71 rokov
Developerské projekty 1,1 23,7 36,2 20,8 10,6 5,7 2,0
Tehlové domy 0,7 25,3 36,2 24,1 7,7 4,3 1,6
Panelové domy 0,4 35,6 34,8 15,1 8,1 4,6 1,3
Rodinné domy 0 13,1 37,2 29,7 11,7 5,5 2,8
Zdroj: Delloitte