Našli sme si pekný 2-izbový byt cez realitnú kanceláriu. Prevažnú časť kúpnej ceny budeme hradiť cez úver. Sme mladí a počítame každý cent. S úverom sú spojené ešte rôzne poplatky. Kto ich má hradiť, my alebo realitná kancelária? Čo všetko má vlastne platiť realitná kancelária?

Poplatky spojené s vybavovaním hypotekárneho úveru znáša každý klient sám. Predpokladám, že máte na mysli hlavne poplatky s podaním návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Tieto náklady znášate Vy.

Nikde nie je napísané, čo všetko musí hradiť realitná  kancelária (RK) zo svojej provízie predávajúcim a kupujúcim. Je to len na dohode, spravidla medzi predávajúcim a RK a je to zahrnuté v sprostredkovateľskej zmluve, ktorú majú medzi sebou uzavretú. Preto Vám odporúčam hneď na začiatku ujasniť si s  RK, čo všetko Vám zaplatí (čo všetko je v provízii RK zahrnuté).

Z praxe by Vám seriózna RK mala určite na vlastné náklady zabezpečiť aktuálny list vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy (kvôli hypotekárnemu úveru) a návrhy zmlúv (kúpnu zmluvu, poprípade zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ak ju vyžaduje banka). Takisto by mala byť súčinná pri vybavovaní Vášho úveru, popr. ponúknuť zmluvného hypotekárneho poradcu, súdneho znalca na vypracovanie znaleckého posudku.

RK by určite ešte mala hradiť aj základný správny poplatok pri podaní návrhu na vklad kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností vo výške  66 Eur.  Len výnimočne niektoré RK klientom platia aj poplatky spojené s notárskou úschovou. Pri ukončení prípadu by mala ešte zabezpečiť aktuálny list vlastníctva na nových majiteľov.

Na záver by som Vám odporúčala ešte predtým, ako niekde zaplatíte rezervačný poplatok, zistiť si, čo všetko bude daná RK za Vás platiť. Môžete tak predísť prekvapeniu vo forme veľkých dodatočných nákladov spojených s kúpou nehnuteľnosti.

RK by Vás určite mala čo najviac odbremeniť od rôznych vybavovačiek. Niektoré dokonca poskytujú ešte dodatočné bonusy. V konečnom dôsledku je len na Vás, pre ktorú sa rozhodnete.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.