„Možno to porovnať snáď iba s časom realitného boomu, keď sa predávalo „z papiera“, pred výkopom. V súčasnosti je priam nemysliteľné, aby sa byty vypredali počas piatich mesiacov,“ informuje developer. Ceny dosahujú približne 2 100 eur/m2 s DPH a každý byt má okrem základnej dispozície niekoľko ďalších alternatív.

Ide o prvú fázu, ktorá je v predaji od mája tohto roku a po dokončení na jeseň 2015 prinesie päť- a šesťpodlažný objekt s bytmi v rozlohe od 37 po 105 m2. Pribudne aj 65 vonkajších nekrytých parkovacích státí. V rámci druhej fázy bez presnejšie špecifikovaných termínov sa počíta s 90 bytmi a ďalšími 166 parkovacími miestami.

Projekt v bývalom technickom areáli charakterizuje najmä park medzi blokmi s celkovou výmerou vyše 4 100 štvorcových metrov. Počíta sa s lavičkami, ihriskom i plochami pre záhradkárske aktivity obyvateľov. Developer spomína britský prístup Building for Life, ktorý v dvanástich bodoch prináša návod na kvalitnú výstavbu.

Imagine Development je spoluinvestorom neďalekého projektu Nový háj, ktorý v dvoch objektoch priniesol dokopy zhruba 70 bytov. Investori umožnili zasahovať do dispozícií až do takej miery, že si budúci obyvateľ mohol zvoliť umiestenie balkónu či výraznejšie zmeny priečok.

Firma sa okrem toho angažuje v Inštitúte urbánneho rozvoja. Organizácia developerov, architektov a súvisiacich profesií si kladie za cieľ zlepšiť podmienky pre development na Slovensku, zjednodušiť a urýchliť konania a sprehľadniť celý realitný trh.

View Hájpark in a larger map