Zmena sa týka objektu pozdĺž Račianskej na rohu tejto rušnej ulice a Škultétyho. „Dospeli sme k rozhodnutiu zmeniť pôvodný zámer. Budova bude v parteri plne venovaná občianskej vybavenosti a v nadzemných podlažiach vybudujeme šesťdesiat jedno- až trojizbových bytov,“ informuje Gabriel Tóth, hovorca spoločnosti.

Štart predaja a ceny bytov zatiaľ nešpecifikuje, nakoľko je projekt ešte v procese zmeny stavebného povolenia. „Termín začatia výstavby zatiaľ nie je známy, závisí od získania potrebných povolení. Dokončenie stavby plánujeme v horizonte približne 20 mesiacov od začiatku stavby,“ tvrdí.

Nový objekt má mať oproti pôvodne plánovanému parkovaciemu domu užšie proporcie, architektúra bude podobná rozostavaným etapám. Od hlavnej cesty ho má oddeliť vzrastlá zeleň, počíta sa aj s obojsmernou cyklotrasou, pešou promenádou a mestotvorným parterom. Po znížení počtu parkovacích miest prinesie celý projekt 620 státí a 389 bytov.

Penta v projekte Pri mýte mení parkovací dom na bytovku

Pri mýte 3. etapa Zdroj: Penta Investments

Zmena normy

Dôvodom pre zmenu plánov bolo najmä schválenie novej parkovacej normy v hlavnom meste, ktorá predošlé prísne koeficienty zjemňuje. „Aj naša skúsenosť a doterajší vývoj dopytu po parkovacích miestach v pôvodne navrhovanom parkovacom dome potvrdili prehnané nároky tejto prekonanej parkovacej normy,“ vysvetľuje G. Tóth.

Státia pre autá obyvateľov však vzniknú aj v rámci tohto objektu, v podzemí sa počíta so 144 miestami. „Pre toto pomerne drahé a technicky náročné riešenie sme sa rozhodli, aby prírodná zložka projektu Pri Mýte bola ešte dominantnejšou,“ približuje hovorca. Park má byť prístupný verejnosti budúci rok.

Projekt mal pôvodne pre 329 bytov priniesť zhruba 750 parkovacích miest. Dôvodom bola prísna a často kritizovaná norma prijatá ešte za primátora Milana Ftáčnika, ktorá podľa developerov nereflektovala realitu. Bola prijatá aj z dôvodu, že sa malo v krátkom čase rozhodnúť o spoplatnení parkovania na uliciach a zákaze parkovania na chodníkoch, čo sa ale doteraz nestalo.

O parkovacie miesta v garážach bytových novostavieb je nízky záujem, čo ale môže prameniť aj z ich vyššej ceny a možnosti parkovať zadarmo v okolí. „S ohľadom na to, že v našom projekte budujeme viac ako dvojnásobok normou vyžadovaných parkovacích miest, rozhodli sme sa reagovať na pripomienky verejnosti k pôvodne plánovanému parkovaciemu domu,“ dodáva G. Tóth.

Penta v projekte Pri mýte mení parkovací dom na bytovku

Pri mýte - prvá a druhá faza Zdroj: Penta Investments

Budúci rok

Pri mýte prinesie po zmene celkovo 389 bytov v troch fázach v šesť- až osempodlažných objektoch, jeden najvyšší bude mať dvanásť podlaží. Vnútri sa počíta so zeleným vnútroblokom, komunitným grilom či detskými ihriskami. Stavať sa začalo vlani, prvú fázu plánujú dokončiť do konca tohto roka, druhú v roku 2017. Termín dokončenia tretej ešte nie je stanovený. Aktuálne je voľných približne dvadsať bytov, nepočítajúc bytovku namiesto parkovacieho domu. Projekt pôvodne niesol názov Slovany a počítal so 41-podlažnou vežou.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.