Na okraji Bratislavy sa chystá výstavba nového mestečka. V polyfunkčnej zóne Triblavina medzi Čiernou Vodou a Chorvátskym Grobom by malo perspektívne bývať takmer tridsať tisíc ľudí. Projekt nazvaný Park City však nechce byť iba veľkou nocľahárňou ako zvyšok Čiernej Vody. Developerská firma Grunt plánuje aj viacero verejných stavieb a 22-hektárový park. Ide o výstavbu, proti ktorej nedávno protestovali miestni.

Dvestohektárové územie medzi existujúcou čiernovodskou zástavbou a diaľnicou D1 patrí približne 15 majiteľom, ktorých Grunt združil zhruba pre piatimi rokmi s cieľom vytvoriť nové mestečko so všetkými funkciami. Konateľ firmy G-Management zo skupiny Grunt Rastislav Marko vysvetľuje, že nechceli pokračovať v živelnej výstavbe rodinných domov.

Presvedčili teda drobných i väčších majiteľov pozemkov a plán zóny zverili slovenským i medzinárodným architektom. Tí ju rozdelili na niekoľko častí. V dotyku s existujúcou zástavbou rodinných domov bude mať aj Park City radovú zástavbu a nízkopodlažné bytovky do troch podlaží v časti Garden Village.

Park City - nové mestečko Gruntu

V ďalších častiach okolo parku sa plánujú vyššie bytové domy do šesť podlaží. Najrušnejšia má byť časť najbližšie k diaľnici, kde sa plánuje centrum zóny s obchodmi a službami najmä na prízemí polyfunkčných domov. Postaviť sa však majú aj dve školy, kostol, dom kultúry, či športoviská.

Celkovo malo v zóne žiť až 43-tisíc obyvateľov a stavať sa mali bytové domy do 9 podlaží. Po pripomienkach zo strany obce, občanov a Bratislavského samosprávneho kraja sa však projekt zredukoval. Občania protestujú najmä proti výstavbe bytov, pretože sa obávajú straty vidieckeho rázu Čiernej Vody a kolapsu dopravného napojenia na Bratislavu cez Vajnory.

Park City - nové mestečko Gruntu

R. Marko tvrdí, že nedávno schválený územný plán zóny Triblavina podmieňuje kolaudáciu akýchkoľvek stavieb v zóne otvorením diaľničnej križovatky Triblavina medzi Bratislavou a Sencom. Na tú sa zóna spolu s celou Čiernou vodou napojí novou cestou II. triedy, ktorá bude pokračovať popri ďalšej novej zóne Malý raj pri Slovenskom Grobe a napojí sa na plánovaný obchvat Pezinka.

Park City - nové mestečko Gruntu

Podľa R. Marka nové napojenie vyrieši dopravné problémy v celom okolí až po Pezinok, nová zóna bude preto pre Čiernu Vodu prínosom, nie hrozbou. Zástupca protestujúcich občanov Miroslav Marynčák sa naopak obáva, že developer rozpredá pozemky bez vybudovania cesty, čo lokalite prinesie dopravný kolaps.

Manažér Park City však vysvetľuje, že neplánujú predávať pozemky pre rodinné domy, iba byty a radové rodinné domy na kľúč. Neplánujú preto stavať do vyriešenia výstavby cesty a diaľničnej križovatky, pretože byty a domy v projekte by boli bez toho ťažko predajné. Zlá dopravná situácia totiž už teraz znižuje trhové ceny pozemkov a domov na Čiernej Vode.

Park City - nové mestečko Gruntu

V projekte Park City by postupne v priebehu 20 až 25 rokov malo vzniknúť celkovo 2,4 milióna štvorcových metrov úžitkovej plochy, v prípade výstavby výlučne obytných nehnuteľností by to bolo zhruba 24-tisíc bytov. V súčasnosti je na Čiernej vode zhruba 1500 domov, Chorvátsky Grob ich má vyše tisíc. V najbližších rokoch by však malo v zóne pribudnúť ďalších zhruba tisíc.

Spoločnosť Grunt je jeden z prvých realitných investorov v Bratislave. V 90. rokoch sa zaoberala výstavbou inžinierskych sietí, predajom pozemkov a domov v lokalite Staré Grunty v Mlynskej doline na západe Bratislavy. Neskôr vybudovala niekoľko projektov najmä v lokalite Slanec nad Peknou cestou v mestskej časti Rača, ako aj obytný dom Brečtanka na Kolibe. Plánuje niekoľko ďalších projektov najmä v Rači a na Čiernej Vode.

Vizualizácie - Palčo architekti, Vallo-Sádovský, e-architect

Park City - nové mestečko Gruntu