Obytný súbor Amarello, ako znie oficiálny názov, má potenciál významne ovplyvniť túto časť Vrakune. Nachádza sa v ohraničení ulíc Píniova, Amarelková a Ihličnatá pri ceste spájajúcej Bratislavu s Mostom pri Bratislave. Riešené územie má viac než 3,1 hektára, nachádza sa v susedstve 11-ročných bytoviek na Píniovej ulici.

Malometrážne byty

Projekt predložený štátnym orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie počíta s výstavbou siedmich bytových domov. Ten najvyšší šesťpodlažný bude priamo pri vstupe do areálu z Amarelkovej ulice. Ďalšie objekty budú mať štyri až päť podlaží a nachádzať sa budú vovnútri.

Celkovo sa počíta s dvesto bytmi pre približne 400 obyvateľov, developer sa chce zamerať prevažne na menšie výmery. Ceny ani štandardy vzhľadom na ranné štádium príprav ešte nie sú známe.

„Návrh sa zaoberá riešením bývania pre mladé, začínajúce rodiny v mixe s apartmánmi pre seniorov,“ píše investor v oficiálnom zámere. Počíta sa totiž aj s jedným apartmánovým domom pre seniorov, kde budú byty na prenájom. Zatiaľ ale nie sú známe podrobnosti modelu fungovania.

Na okraji Vrakune chystajú novú zónu s námestím i športovou halou

Obytný súbor Amarello Zdroj: Danicon Holding

Športoviská i námestie

Okrem nového bývania majú byť hlavným lákadlom územia polyfunkčné priestory. Rekonštrukciou existujúcej haly betonárky vznikne športová hala s podlažnou plochou 8 300 m2. Má tu byť horolezecká stena, ale počíta sa aj detským ihriskom, škôlkou či multifunkčným športoviskom.

Hala bude nadväzovať na centrálne námestie nachádzajúce sa zhruba v strede územia, ktorého súčasťou bude aj fontána. Má ísť o hlavný kompozičný prvok projektu a oddychovú plochu pre obyvateľov lokality.

Okrem toho developer plánuje rekonštrukciu dvoch administratívnych budov v západnej a severnej časti územia. Parkovanie počíta s dvoma variantmi, prvý hovorí o 359 státiach, druhý o 344. Z toho len časť bude v podzemí, väčšia časť bude na povrchu.

Termín štartu je stanovený na záver tohto roka s dokončením o dva roky neskôr. Celkové náklady majú dosiahnuť 20 miliónov eur, no vzhľadom na fakt, že ešte ide o počiatočnú fázu príprav, možno tieto čísla brať len ako predčasné.

Kto je investor

Spoločnosť Danicon Holding pôsobí v oblasti stavebníctva a areál betonárky na okraji Vrakune patrí do jej portfólia. Do skupiny patrí aj známa spoločnosť pre podzemné stavby Tubau, ale aj Stavoindustria LM, Zeda Holding či Cestné stavby LM. Skupina má za sebou menšie developerské projekty, bola napríklad spoluinvestorom obchodného centra Topolis v Topoľčanoch. Pripravovala aj bytovku vo Vrútkach na severe Slovenska a chce stavať na prázdnom pozemku v bratislavskom Ružinove. S mestskou časťou i okolitými obyvateľmi sa ale sporí o parkovanie.