Zatepľovanie bytových domov má byť jednoduchšie vďaka 48 miliónom eur z eurofondov. Z dôvodu zvýšenia Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU bude viac peňazí na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov.

Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) zároveň informovala, že pre majiteľov bytov a nebytových priestorov bude oveľa jednoduchšie získať úver na rekonštrukciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Plán pre všetky regióny

„S ministerstvom dopravy a výstavby a ŠFRB sme uzatvorili zmluvu, vďaka ktorej sa zlepší život tisíckam ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska. Až 47,8 milióna eur sme vyčlenili na podporu komplexnej aj čiastkovej obnovy bytových domov po celom Slovensku, a to aj na území Bratislavského kraja,“ vyhlásila Remišová.

Podpora na obnovu bytových domov bude poskytnutá prostredníctvom dlhodobých zvýhodnených úverov vlastníkom bytov a nebytových priestorov, a to s dobou splácania 20 rokov.

Z financií z programu IROP budú podporené aktivity ako zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov, modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania.

Prvé úvery ešte tento rok

Ďalej inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia/merače spotreby tepla s cieľom zníženia spotreby energie. Okrem toho aj modernizácia osvetlenia s cieľom zníženia spotreby energie, modernizácia výťahov s cieľom zníženia spotreby energie. Taktiež aj odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením s cieľom zníženia spotreby energie.

Podmienky poskytnutia podpory, ako aj ďalšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke ŠFRB. Výška úrokovej sadzby sa odvíja od typu účelu úverovej podpory a je v rozpätí nula až dvoch percent.

Doteraz boli z programu IROP poskytnuté ŠFRB finančné prostriedky vo výške takmer 171 miliónov eur, ktoré sa využili na pokrytie 582 úverov.

STAROUSADLÍCI
V Bratislave sa býva v lacných mestských
nájmoch aj na lukratívnych adresách.
Väčšinu však obsadili ľudia presťahovaní
z bytov pre reštitúcie a žijú tam dlhé roky,
takže voľných prenájmov je málo.
Neprehliadnite

Od Nového roka sa zvýšia limity úverov poskytovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania