Rande s realitou - menu:

Táto časť mesta pôvodne nebola určená ako rozvojové územie, najmä pre blízkosť Slovnaftu, ale aj relatívne kostrbaté napojenie na infraštruktúru mesta. Na prelome 70. a 80. rokov tu síce neďaleko vyrástli klasické sídliská Dolné Hony a Medzi jarkami, zasadené do územia s rodinnými domami, ďalej sa však rozvoj zastavil až do nového tisícročia.

Projekty v tejto oblasti začali vznikať v prvej dekáde tohto storočia a osobitne na Kazanskej ulici a v priľahlých uliciach sa postupne zástavba začala zahusťovať. Život a kvalita bývania pôvodných Biskupičanov sa začali komplikovať, najmä v dôsledku každodenného dopravného náporu zo širokého okolia.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - bulvár Kazanská Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V tejto časti mesta vznikla široká ulica, lemovaná bytovými domami, ktoré okrem hromadného bývania nemajú čo ponúknuť. Navyše degradujú pôvodnú zástavbu rodinných domov zahustením dopravy a necitlivým až neadekvátnym riešením budovania hmoty budov v ich tesnej blízkosti. A to bez vytvorenia akéhokoľvek vonkajšieho verejného priestoru s výnimkou pár prevádzok s posedením na chodníku, hneď pri rušnej ceste.

Architektúra

Objekty tejto zóny všeobecne využívajú veľmi obmedzený priestor pozemkov, ku ktorým sa stavitelia dostali. Jednotlivé bytovky sa na seba podobajú bez ohľadu na dobu výstavby, autora projektu a staviteľa, odlišujú sa iba pár detailami. Súhlasíme, že detaily tvoria celok, ale zámer obsadiť priestor ďalšou zástavbou medzi rušnou dopravnou tepnou a okolitou individuálnou zástavbou pôsobí skôr invazívne.

Bytový dom Valerián, ktorý hodnotíme v procese prebiehajúceho kolaudačného konania, už nemôže so spomenutými faktami nič urobiť. Prístup k nemu je možný priamym odbočením z hlavnej Kazanskej smerom na Kvetinársku ulicu.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - príjazd z Kazanskej do garáží Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Bytový dom má obdĺžnikový pôdorys a priamo susedí s chodníkom a vozovkou Kazanskej ulice (16,8 m od osi vozovky). Hmotu tvoria aktuálne obľúbené sekciové domy. Ide o bytové domy so spoločným základom, ktorý zvyčajne tvoria garáže a prízemie s nebytovými priestormi. Na ňom sedia dve sedempodlažné veže (bloky) s ustúpeným najvyšším podlažím.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - balkóny a lodžie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Bytový dom má celkovo 11 podlaží. Z toho dve podzemné podlažia slúžia ako garážové stojiská s kobkami. Na prízemí v zadnej časti domu sa nachádzajú samostatné garáže a pred nimi krátka prístupová komunikácia so zopár parkovacími miestami na povrchu.

V prednej časti sa v parteri na 1. nadzemnom podlaží nachádza šesť nebytových priestorov – budúce drobné prevádzky, prístupné pre zásobovanie žiaľ iba z hlavnej ulice. Medzi nimi nachádzame aj dva vchody k bytom, pre každú vežu zvlášť. Na 2. až 8. nadzemnom podlaží sú byty a na 9. podlaží je umiestnená plynová kotolňa v každej veži.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - nebytové priestory Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Odstupy medzi Valeriánom a okolitými objektami sú minimálne a podľa nášho subjektívneho názoru nedostatočne veľké na zachovanie intimity najmä obyvateľov okolitých rodinných domov. Jedinou výhodou, ktorú vnímame v danej situácii je fakt, že Valerián stojí severne za rodinnými domami, teda im aspoň netieni.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - výhľad z balkóna do dvora rodinných domov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Na povrchu sú relatívne veľké parkovacie miesta 2,5 x 5m, ktoré sú umiestnené pozdĺž plotov susedných rodinných domov. Slúžia pre prevádzky.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - exteriérové parkovacie miesta Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Fasáda je vyhotovená z bledosivej a tmavosivej šúchanej omietky, doplnená prekrytiami lodžií a balkónov v tmavosivej farbe.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - fasáda Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Bytový dom

Samotný objekt bytového domu je zo železobetónového skeletu, obvodové steny v podzemí a komunikačné jadro a chodby z nosných železobetónových stien, ktoré tlmia hluk. Deliace priečky v bytoch sú tehlové s hrúbkou len 115 mm.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - bezbariérový chodník Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Bytový dom má 64 bytov, v každej veži 32 bytových jednotiek. Sú dostupné iba dvomi hlavnými vchodmi priamo z Kazanskej ulice, alebo z podzemných garáží. Prístupné sú po bezbariérovom chodníku aj z exteriérových schodísk, rovnobežných s hlavnou komunikáciou. Ich vyhotovenie je ale na základe našich meraní v rozpore s príslušnou normou. Zadné vchody, resp. východy z budovy nejestvujú.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - vstup do bytového domu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V každej veži sa na siedmich podlažiach nachádza po päť samostatných bytov, pričom prevažujú obľúbené dvoj- a trojizbové. Štvorizbové byty sa nachádzajú iba na ôsmom ustúpenom podlaží s terasami. Nad nimi je inštalovaná spoločná plynová kotolňa.

Spoločné priestory

Hlavný vchod so zvončekmi je v každej veži zapustený dovnútra objektu, čím vzniklo prijateľné preddverie, ktoré bude čiastočne chrániť obyvateľov domu pred nepriaznivým počasím pri vstupe alebo odchode z domu. Nasleduje zádverie, zatiaľ bez poštových schránok.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - zádverie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Z hlavného vstupu do objektu veže sú byty prístupné spoločným schodiskom a výťahom zo suterénu bytového domu. Tam sa nachádzajú garážové stojiská a pivničné kobky. Na prízemí sa nachádza priestor pre odkladanie kočíkov a pre upratovačku.

Prípojkové skrine plynu a elektriny sú viditeľne predsadené pred fasádu domu a v styku s ňou sú nevkusne tmelené.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - elektromerňa Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Každý kto pôjde okolo týchto zariadení, bude určite prstom skúšať pevnosť tohto spojiva. Škoda, že sa stavebník s inštaláciou týchto technických zariadení trochu nepohral. Výsledkom mohlo byť vkusné riešenie o ktoré by zároveň nikto na úzkom chodníku nezavadil.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - plynomerňa Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Schodisko vedie okolo výťahovej šachty, je dostatočne široké a dostatočne svetlé najmä vďaka prirodzenému osvetleniu zo širokých okien na medziposchodiach, dosvietené aj umelým osvetlením.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - schodisko Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Má inštalované jednoduché dvojramenné zábradlie. Jeho ukotvenie do schodiskových stupňov je najjednoduchším, ale nie estetickým riešením. Nekvalitný dojem umocňuje aj spôsob obkladania pätiek zábradlia.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - dorezy okolo pätiek Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - dlažbu okolo pätky nahradilo lepidlo Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vôbec kvalita obkladačských prác v spoločných priestoroch výrazne pokrivkáva. V zádverí, predsieni i na medzipodestách schodiska je uložená prírodná kamenná dlažba s protišmykovým drážkovaním.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - veľmi úzke dorezy dlažby Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pri obhliadke sme sa stretli s nespočetným množstvom zbytočných odrezkov a dorezov, osobitne aj v takom namáhanom priestore, ako je pred vstupom do bytov, nehovoriac aj o nekvalitnom tmelení soklov.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - tmelenie soklov na schodisku Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - lepenie soklov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Prístupové chodby k bytom sú dostatočne vysoké, presvetlené a vedú k bezpečnostným a protipožiarnym vchodovým dverám do jednotlivých bytov, ktoré sú v tomto objekte štandardom.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - prístup do bytov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Na spoločných chodbách sa na jednotlivých poschodiach nachádzajú aj merače tepla a vody.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - merače v spoločných priestoroch Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty

Byty pôsobia priestranne. Vstupuje sa do nich malou chodbičkou. Byty nie sú priechodné z jednej strany budovy na druhú, väčšie byty sú orientované na južnú stranu, malometrážne skôr do hlavnej ulice. Každý byt má lodžiu, balkón alebo francúzsky balkón.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - dispozícia bytu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty na najvyššom poschodí majú aj terasy s vysokou atikou, ktorá obmedzuje výhľad, hoci smerom na rafinériu.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - vstup na terasu a atika Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V obytných miestnostiach je dostatočný prívod denného svetla cez plastové okná (dvojsklo) s vetracími mriežkami najmä pri bytoch situovaných do rušnej komunikácie.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - plastové okná Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Súčasťou niektorých bytov sú aj rohové okná. Architekti si ich vo všeobecnosti obľúbili so zámerom docieliť vyššie presvetlenie bytu.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - detail fasády a rohových okien Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Mínusom projektu je, že nezakomponoval tienenie, resp. ani jeho prípravu. Určite si to budú musieť riešiť majitelia individuálne podľa orientácie bytu.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - audiovrátnik Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Do štandardu patrí aj audiovrátnik, naopak, sieťové rozvody na internet by ste v jednotlivých miestnostiach zbytočne hľadali.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - inštalácie zásuviek Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vykurovanie priestorov je zabezpečené radiátormi. Inštalované sú zo steny, ale aj z podlahy, v závislosti od toho, na akú stenu sa umiestňovali – vonkajšiu železobetónovú alebo vnútornú tehlovú.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - inštalácia radiátora zo steny Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V jednom byte sa tak môžete stretnúť s obidvomi spôsobmi montáže, čo nie je štandardný prístup. Pri pokladaní plávajúcej podlahy sa tak majstri museli v niektorých miestnostiach vyhrať s detailami. Pri terasových bytoch sa zvyčajne inštalujú aj podlahové konvektory, v tomto prípade neboli naprojektované.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - inštalácia radiátora z podlahy Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pri obhliadke sme zistili množstvo prasklín, opravených detailov a rôznych nedorobkov, ale žiadny z nich zásadného charakteru.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - nekvalitné omietnutie schodiska Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - praskliny vo fasáde Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Interiérové omietky boli vyhotovené v dobrej kvalite. Pri exteriérových prácach ohľadom kvality najviac zarezonovala práca klampiarov. Spájanie oplechovania atiky na terasách bolo v niektorých prípadoch už na prvý pohľad neprijateľné.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - oplechovanie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - oplechovanie balkónov v styku s fasádou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Ako problematické sa v budúcnosti môže ukázať aj ukotvenie nepriehľadných zábran medzi susediacimi terasami, a to priamo do plechovania atiky. Je veľmi pravdepodobné, že časom tam bude zatekať voda a dôjde k znehodnoteniu oplechovania aj atiky.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - inštalácia do oplechovania Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Štandardnú až dobrú kvalitu prác stavebných konštrukcií dosiahol stavebník pri fasádnych omietkach a inštalácii zábradlí balkónov a lodžií. Avšak zaomietanie časti fasády po osadení okien bolo v niekoľkých prípadoch nekvalitné.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - zaomietnutie fasády v styku s parapetom Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - zaomietnutie parapetu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Dlažby v exteriéri sa mohli takisto obísť bez dorezov.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - dorezy dlažby v exteriéri Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Na balkónoch nie sú inštalované zvody dažďovej vody, ale chrliče, ktoré plnia tú istú funkciu, ibaže bez zásahu do podlahy alebo dlažby.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - lapač vody so zvodom po fasáde Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Ku každému bytu prislúcha aj murovaná pivničná kobka. V niektorých prípadoch je priamo prístupná z garážového miesta, inak sa nachádza v spoločnom priestore. Kobky sú murované a prevetrávané núteným vetraním.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - pivničné kobky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Parkovanie

Ani v tomto objekte nie je uspokojivo vyriešené parkovanie pre obyvateľov, návštevníkov a prízemné prevádzky. Parkovacie miesta (84) sú tvorené tromi sadami parkovacích priestorov. Prvá časť sa nachádza v dvojpodlažnej podzemnej garáži so spoločným vjazdom i výjazdom z Kvetinárskej ulice.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - vjazd a výjazd z podzemných garáží Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Stojiská sú väčšinou dostatočne veľké, len zopár miest má podľa našich meraní šírku pod normu 2,3 m, čiže skôr poslúžia miniautám alebo motocyklom.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - parkovacie stojiská v podzemnej garáži Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Stojiská za objektom na povrchu sú dostatočne veľké, ale prístupné iba z jedného smeru, takže pri výjazde sa musí vodič otočiť, čo nemusí byť vždy (najmä v zime) jednoduché. Tretia sada je v garážach na prízemí z južnej strany objektu. Tým by sme v zásade nemali čo vytknúť, len priestor na vchádzanie a vychádzanie autom nie je veľmi komfortný.

Nové bývanie na okraji mesta s nižším štandardom

Valerián - výjazd z garáží na Kazanskú Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Záver

Bývanie vo Valeriáne vnímame ako štartovacie bývanie pre mladé páry, čomu zodpovedá i štandard použitých materiálov a vybavenie bytov. Pre mladé rodiny s deťmi je to podľa nášho názoru menej akceptovateľné s ohľadom na ruch a absenciu priestoru na relax, oddych a hry s deťmi, za ktorými bude treba dochádzať. Takto by sme si vedeli predstaviť lacné nájomné bývanie. Ale nie je to tak, pretože byty si možno iba kúpiť.

Budúci obyvatelia bytového domu Valerián budú musieť akceptovať rušné okolie v susedstve s blízkym Slovnaftom, ale aj prevádzkami potravinových reťazcov. Tie sa síce nachádzajú trocha ďalej, ale v tejto lokalite nemožno hľadať luxus centra mesta. Infraštruktúra v lokalite je široká. Nachádza sa tu zdravotné stredisko a súkromné ambulancie, niekoľko základných a materských škôl, súkromné jasle, banky, malé obchodné prevádzky a služby lokálneho charakteru.

Budúci obyvatelia sa musia pripraviť na to, že raňajšia alebo poobedňajšia dopravná špička v tejto oblasti je náročná. Ani jedna z možných trás pre osobné vozidlá – cez Kazanskú, ulicu Svornosti Komárovskú a Uzbeckú - neposkytuje rýchlu alternatívu ako sa dostať ráno do mesta a večer naspäť. Riešením je vsadiť na cestovanie MHD, sieť autobusových a trolejbusových liniek je intenzívna. Jedinou nádejou môže byť blížiaci sa termín výstavby južného obchvatu mesta, ktorý odľahčí túto lokalitu od dopravy, ale vyústením na Bajkalskú ulicu zároveň skomplikuje vstup do centrálnej časti mesta.

Autor je konateľ spoločnosti Armatrade GRP, s.r.o.

Rande s realitou - menu: