Rande s realitou - menu:

Dosť času na to, aby sa novostavba ukázala aj v detailoch z pohľadu jej užívateľa. Mali sme možnosť nazrieť do troch skolaudovaných objektov rôznej typológie – samostatne stajaceho výškového objektu a dvoch nízkopodlažných budov vybudovaných do tvaru písmena U. 

Hoci je obytný súbor už niekoľko rokov v prevádzke, pôsobí upravene. Výška jednotlivých objektov nie je rušivá, naopak pôsobí príjemne svojou variabilitou od 3. až po 9. nadzemné podlažie. Vzdialenosti medzi objektmi sú primerané k tomu, aby bola zachovaná intimita bývajúcich, zodpovedajúca bývaniu v bytoch.

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

2_Nová Terasa_vnútroblok Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Všetky tri hodnotené objekty vytvárajú svojim usporiadaním očakávaný voľnočasový priestor s detským ihriskom, dostatkom zelene a vnútroareálovými komunikáciami. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

3_Nová Terasa_Predzáhradky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Architektúra 

Architektúru a hmotu stavieb hodnotíme ako veľmi nápaditú, ktorá dodáva stavbám osobitý ráz. Pri pohľade na fasády nás zaujala variabilita materiálov (kontaktná fasáda, betón, alucobond), aj keď nejde o drahé materiály. Pôsobia príjemne a kompaktne. Kontaktne zateplené fasády sú vytvorené hladkou omietkou s jemnou štruktúrou. Realizátori fasády odviedli prácu na „jednotku“. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

4_Nová Terasa_Zaujímavá fasáda Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Rovnako „stĺpovitý“ parter pôsobí jednoducho, elegantne a vzdušne. Tento architektonický prvok si evidentne projektanti obľúbili a treba povedať, že ho opäť s úspechom komponujú do nových objektov bytovej výstavby na Slovensku.

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

5_Nová Terasa_parter Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Na dotváraní fasád jednotlivých objektov sa podieľajú lodžie a terasy, ktoré patria k príslušenstvu každej bytovej jednotky. Niektoré architektonické prvky na fasáde ale pôsobia rušivo. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

6_Nová Terasa_Loggie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Predovšetkým máme na mysli trojuholníkové otvory vo vyvýšených, zbytočne mohutných atikách nízkopodlažných objektov na najvyšších podlažiach. Ideálny priestor pre zdržiavanie sa vtáctva a otázne je aj vyspádovanie otvorov voči znečisteniu fasády. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

7_Nová Terasa_Otvory v atike Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Otvory sú súčasťou vysokých atík, ktoré sú vždy na jednej zo strán „skosené“ smerom do stredu terasy. Atiky síce zaručujú na jednej strane väčšiu mieru intimity pri pobyte na terasách, avšak pôsobia veľmi monumentálne a bránia výhľadu po celej dĺžke terasy. Z celkovej dĺžky terasy možno v jednom prípade na nerušený výhľad využiť iba obmedzene.

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

8_Nová Terasa_Atiky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Parkovanie je riešené dvomi spôsobmi. Na priľahlých komunikáciách okolo objektov sú vybudované vonkajšie parkovacie plochy.

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

9_Nová Terasa_Vonkajšie parkovanie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Druhou alternatívou sú otvorené garážové státia na prvom nadzemnom podlaží bez nutnosti núteného vetrania, s kvalitnou bezprašnou úpravou podlahy a denným presvetlením. Parkovacie miesta nepôsobia stiesneným dojmom a sú výrazne farebne označené.  

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

10_Nová Terasa_Vnútorné parkovanie 1 Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

  

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

10_Nová Terasa_Vnútorné parkovanie 2 Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Rozvody sú v priestoroch garáží prehľadne usporiadané, zaizolované a označené. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

11_Nová Terasa_Rozvody Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Obytný súbor vykuruje vlastná plynová kotolňa. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

12_Nová Terasa_Plynová kotolňa Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spoločné priestory

Vstupy do objektov pôsobia veľkoryso a moderne. Parter nízkopodlažných budov je z exteriérovej časti pokrytý alucobondom, kde sú umiestnené aj poštové schránky. Ide o ľahké a stabilné povrchové kazetové obkladacie dosky vyrobené z hliníka, ktoré sú odolné voči poveternostným podmienkam a majú dokonale hladký povrch. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

13_Nová Terasa_Poštové schránky na fasáde Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Súčasťou vstupu do bytového domu je zádverie s prechodom k výťahu.

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

14_Nová Terasa_Zádverie vo vstupe Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

 

Výťah je tichý a priestranný (pre 15 osôb). Schodiská sú na medziposchodiach presvetlené oknami s možnosťou prirodzeného vetrania.

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

15_Nová Terasa_Schodisko Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Komunikačné priestory najmä pred výťahmi sú až príliš veľkorysé, na druhej strane niektoré chodby k bytom (vzhľadom na členitosť objektov) sú tmavé, hoci dostatočne široké. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

16_Nová Terasa_Spoločné chodby Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Bonusom sú pivničné kobky, ktoré si možno dokúpiť k bytu. Sú kvalitne vymurované, vetrané a priestranné. Je to síce malé, ale významné plus, pretože sa takmer už bežne stretávame s tým, že developeri, resp. projektanti neuvažujú s týmito skladovacími priestormi. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

17_Nová Terasa_Pivničné kobky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty

Byty sú navrhnuté účelne, aj dispozície bytov sú trendové. Napriek tomu niektoré riešenia nepovažujeme za šťastné, ako napríklad priveľa presklených stien v spálňach. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

18_Nová Terasa_Presklenenie v spálni Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Povrchové úpravy v bytoch sú zrealizované v dobrej kvalite, omietky sú zvislé a rovné. Avšak v niektorých prípadoch sme namerali odchýlky 0,5 stupňov v rohoch a kútoch miestností, čo môže spôsobiť nepríjemnosti pri interiérových úpravách a zariaďovaní nábytkom. Interiérové priečky sú vymurované z tehál. Obklady, dlažby, interiérové dvere a dokončovacie práce si realizujú vlastníci bytov vo vlastnej réžii. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

19_Nová Terasa_Dispozícia bytu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pozitívne hodnotíme prípravu infraštruktúry v kuchynskej časti, ktorá nie je zasekávaná do steny, ale je predsadená, t.j. eliminuje sa prenos zvuku medzi susedmi.

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

20_Nová Terasa_Infraštruktúra v kuchyni Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Príjemným prekvapením je osadenie elektrických rozvodníc nad vchodovými dvermi do bytu, resp. na niektorej z priľahlých stien dostatočne bezpečne vysoko a nebráni umiestňovaniu interiérového zariadenia. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

21_Nová Terasa_ Elektrorozvodnica Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zasklenia okenných a balkónových otvorov sú plastové s izolačným dvojsklom. Okná majú znížený parapet v atypickej výške, čím sa zvyšuje presvetlenie priestoru.  Podstatný detail sme si všimli pri vysokých zaskleniach balkónov. Pri výškach nad 2 300 mm neboli dodatočne zosilnené nosné stĺpiky a zasklená stena vykazovala pri zatváraní balkónových dverí nadmernú rezonanciu. Je to výčitka hlavne dodávateľovi a jeho vizitka, že na takúto vec neupozornil pred dodávkou.

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

22_Nová Terasa_Presklenenie balkónov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Podobne ako v iných projektoch nás „nesklamali“ radiátory. Vyhrievacie telesá pôsobia veľmi lacno a inštalácia rozvodov z podlahy a nie zo steny, pôsobí neesteticky.

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

23_Nová Terasa_Radiátor Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Exteriér

Fasády a povrchové úpravy domov sú zrealizované v dobrej kvalite a zaujímavo. Strechy domov sú z nášho pohľadu až priveľmi členité, s veľkým množstvom nepravidelných uhlov, čím celkový pohľad na objekty obytného komplexu pôsobí veľmi nesúrodo.  Vítame, že niektoré strechy sú už aj so zeleňou. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

24_Nová Terasa_Členitá strecha Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

25_Nová Terasa_Zelená strecha Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Trochu nás prekvapilo, že investor v spolupráci so správcom neustrážil diverznú činnosť niektorých majiteľov bytov. Tí totiž už stihli narušiť a poškodiť fasády rozvodmi chladenia.

Chladiace jednotky sa na základe dohody (projektanta a investora), musia umiestňovať na strechy domov. Myslíme si, že projektanti mohli myslieť na priestorovú rezervu v objektoch, aby majitelia bytov mali možnosť riešiť si rozvody chladenia v bytových jadrách.

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

26_Nová Terasa_Rozvody chladenia po fasáde Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Záverom konštatujeme, že bývanie v Novej Terase možno odporúčať vzhľadom na rýchlu dostupnosť do centra mesta, výhľadom na mesto Košice aj pekne navrhnutým a udržiavaným okolím obytného súboru.

Kvalita bývania nadobudne určite nové dimenzie po dostavaní a odovzdaní druhej projektu na jeseň budúceho roku, súčasťou ktorej budú ďalšie bytové domy a rodinné domy v radovej zástavbe so zázemím pre komunitný život. 

Nová Terasa: Kvalitné bývanie v novej mestskej zóne

27_Nová Terasa_Druhá etapa projektu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Autor pôsobí ako stavebný dozor v spoločnosti Armatrade GRP, s.r.o.

Rande s realitou - menu: