Sitno Holding plánuje v areáli vybudovať modernú akadémiu pre tisíc mladých športovcov. Projekt má pracovný názov Sport City Project. Investíciu predbežne odhadovanú na 7,6 milióna eur majú pomôcť financovať aj bytové domy, ktoré chce firma stavať na pätine rozlohy areálu. Zhruba 70 percent plochy majú naďalej zaberať športoviská a zvyšnú necelú desatinu rozlohy občianska vybavenosť.

Zóna Hviezdna

Urbanistická štúdia zóny Hviezdna, ktorú vypracovala v dvoch variantoch architektonická kancelária Bouda a Masár, zahŕňa územie s rozlohou vyše deväť hektárov. Ohraničené je Korytníckou, Máchovou, Hviezdnou a Učiteľskou ulicou. Sitno Holding vlastní 5,4 hektára, areál získal v roku 2008.

Na severnej strane pri Korytnickej ulici je osem 13-podlažných bytových domov. Na rohu s Učiteľskou je menšia bytovka a na ulici je skupina rodinných domov, vrátane novšej radovej zástavby. Spolu je tu vyše 440 bytových jednotiek. Je tu ešte objekt autodielne.

Po Nobelovej chce Černák stavať pri ďalšom štadióne

Štúdia Sport City Project - funkčné rozdelenie Zdroj: Sitno Holding Real Estate

Väčšina ostatnej plochy patrí areálu TJ Spoje, ktorý bol v dnešnom rozsahu dokončený v roku 1972. Sú tu futbalové a volejbalové ihriská, tenisové kurty, stolnotenisová hala, telocvičňa a kolkáreň.

V územnom pláne je lokalita označená za stabilizované územie a definovaná funkčným využitím pre šport, telovýchovu a voľný čas, viacpodlažnú zástavbu obytného územia a málopodlažnú zástavbu obytného územia. Presnejšie ju popisuje územný plán zóny Centrum – Podunajské Biskupice.

Dva varianty

Oba varianty štúdie počítajú s vonkajšími športoviskami na ploche 2,66 hektára. Pôjde o tri futbalové ihriská, viacúčelové ihrisko využiteľné na americký futbal, basketbal, volejbal, streetbal a tenis a korčuliarska plocha. Pribudne k nim tribúna pre 300 divákov, ubytovňa pre 120 športovcov a reštaurácia. Súčasná telocvičňa a športové haly budú zrekonštruované a dostavané.

Prvý variant počíta s krytými športoviskami a zariadeniami pre relax s plochou 3 560 m2. V severnej časti navrhuje štyri osempodlažné bytovky so 144 bytmi a podzemnými garážami. Na západnej strane pri Učiteľskej ulici zas trojpodlažnú budovu pre obchod a služby s plochou vyše 2 600 štvorcov.

Po Nobelovej chce Černák stavať pri ďalšom štadióne

Štúdia Sport City Project - variant 1 (červené sú navrhované objekty) Zdroj: Sitno Holding Real Estate

Tento variant počíta s celkovo 516 parkovacími miestami. Z toho 346 v podzemných garážach pod bytovkami a na rohu Hviezdnej a Máchovej ulice. Vonkajšie parkovanie je v oboch variantoch sústredené najmä pozdĺž Máchovej ulice a v trojuholníku pri Učiteľskej.

Druhý variant navrhuje o pätinu menšiu plochu krytých športovísk a menej bytov. V piatich päťpodlažných bytovkách by ich malo byť spolu 130. Naopak, mierne väčšiu plochu tu má objekt občianskej vybavenosti. Parkovacích miest je v tomto variante navrhnutých 426, z toho 236 v podzemí.

Po Nobelovej chce Černák stavať pri ďalšom štadióne

Štúdia Sport City Project - variant 2 (červené sú navrhované objekty) Zdroj: Sitno Holding Real Estate

Petícia a obavy radnice

Sitno Holding Real Estate predložil zadanie štúdie už v roku 2012. Obyvatelia Podunajských Biskupíc odovzdali mestskej časti petíciu s vyše štyristo podpismi proti spracovaniu štúdie požadujúcu zachovanie pôvodnej funkcie areálu.

Na jar 2013 sa uskutočnila verejná prezentácia zámeru. Miestni poslanci na základe obáv obyvateľov žiadali právne záruky, že po zmene územného plánu sa spolu s bytovou výstavbou zrealizuje aj športový areál. Zástupca investora reagoval, že na to nie je splnomocnený. Mestská časť následne vydala nesúhlasné stanovisko so zadaním štúdie. Investor napokon získal potrebné odobrenie od všetkých úradov.

Po Nobelovej chce Černák stavať pri ďalšom štadióne

Športový areál TJ Spoje - súčasný stav Zdroj: Google StreetView

Až do konca októbra prebieha verejné prerokovanie urbanistickej štúdie, v rámci ktorého sa k zámeru môžu vyjadriť aj obyvatelia. Jeho súčasťou bude aj konferenčné prerokovanie za účasti spracovateľa štúdie. Po schválení samosprávou sa stane podkladom pre zmenu územného plánu.

Sitno Holding Real Estate aktuálne pracuje aj na ďalších dvoch projektoch v Bratislave. Obytný súbor Nobelova pri športovisku v rámci areálu Istrochemu v Novom Meste je už vo výstavbe a v predaji je aj druhá etapa. Spolu s plánovanou treťou fázou tu má vzniknúť vyše tristo bytov.

Černákovci pripravujú aj projekt nazvaný Bratislava River Center. Ide o premenu hotela Danube v historickom centre. Aktuálne sa počíta s jeho zbúraním a výstavbou novej budovy. Sitno Holding už nemá podiel v spoločnosti vlastniacej hotel, synovia exministra sú však stále jej konateľmi.