V samotnom poslednom kvartáli zaznamenal najvyšší nárast priemernej ceny domov a bytov Banskobystrický kraj, ktorý si však ako jediný pripísal pokles ceny oproti koncu roku 2015. Z pohľadu zdraženia za obdobie október až december nasledovali regióny Nitry, Trenčína a Košic. Najslabší nárast bol v Žilinskom kraji.

Pri pohľade na celoročný nárast cien dominuje Nitriansky kraj s prírastkom takmer 16 percent a dvojciferné zdraženie pocítili kupujúci aj v Žilinskom kraji. Všetky regióny s výnimkou spomínaného Banskobystrického a Košického dosiahli výrazný vyše päťpercentný nárast priemernej ceny bývania podľa údajov NBS.

Rovnako ako sa značne líšil vývoj v jednotlivých regiónoch, bol veľmi rozdielny aj podľa typov bývania. „Medziročný rast priemernej ceny bytov sa zrýchlil o 1,6 percentuálneho bodu na 10,6 percenta, kým pri domoch sa spomalil o 0,6 percentuálneho bodu na 1,7 percenta. Uvedené čísla sú zrejme výsledkom dosť výrazne neuspokojeného dopytu po bytoch v mestách a mierneho previsu ponuky rodinných domov v lokalitách v okruhu väčších miest,“ hodnotia analytici centrálnej banky.

Ako sa zmenili ceny v regiónoch (eur/m2)
Kraj Priemerná cena v 4. štvrťroku 2016 Medzikvartálna zmena v % Medziročná zmena v %
Bratislavský 1 832 +0,77 +6,76
Trnavský 883 +1,38 +5,75
Nitriansky 617 +3,01 +15,76
Trenčiansky 670 +2,60 +5,18
Žilinský 835 +0,36 +11,33
Banskobystrický 713 +4,24 -1,11
Košický 951 +2,48 +2,59
Prešovský 803 +1,77 +6,78
SR spolu 1 304 +0,70 +5,84
Zdroj: Národná banka Slovenska

Aj v cenách rôznych typov bytov boli značné rozdiely. Počas minulého roka najvýraznejšie zdraželi jednoizbové byty, až o takmer 14 percent na 1 747 eur/m2, čo je aj najvyššia priemerná jednotková cena zo všetkých kategórií bytov. Naopak, najmenej sa zvýšila cena štvorizbových bytov, o vyše šesť percent na 1 437 eur/m2, čo je aj najnižšia jednotková cena.

Priemerná cena domov počas posledných troch mesiacov klesla o 1,8 percenta na 1 084 eur/m2. Výraznejší pokles o takmer dve percentá na 1 068 eur/m2 zasiahol rodinné domy, kým ceny víl klesli len o 0,3 percenta na 1 825 eur/m2.

„Roztváranie nožníc medzi cenami bytov a domov je v súčasnosti intenzívnejšie ako v období realitného boomu,“ upozorňujú analytici NBS. Priemerná cena bytov je stále o päť percent nižšia v porovnaní s historickým maximom z polovice roka 2008, hoci päťizbové byty ju už prekonali. Domy sú lacnejšie o vyše 16 percent.

Hoci vlaňajší nárast cien by sa mohol zdať podobne dynamický ako počas predkrízového boomu, analýza centrálnej banky ukázala, že je podstatne miernejší – pri bytoch 10,6 percenta oproti 40 percentám z roku 2008 a pri domoch 1,7 oproti 19 percentám.

Rozdiel je aj v tom, že rastúcu priemernú cenu bývania vo väčšine regiónov pomerne dobre kompenzoval rast príjmu domácností. Dostupnosť bývania sa tak mierne zlepšila. Neplatí to však o bytoch s výnimkou Bratislavského a Žilinského kraja.

V Nitre o 15 percent, v Žiline o 11: Ceny bývania celý rok rástli

Kompozitný index na hodnotenie vývoja ceny bývania Zdroj: NBS

Vývoj cien bývania zatiaľ nevstúpil do pásma rizika. Hodnota kompozitného indexu zostáva v pásme vzostupu. Analytici však upozorňujú, že dynamicky rastúca priemerná cena bytov si zasluhuje zvýšenú pozornosť.

Index vyjadruje mieru rizika vývoja cien vzhľadom na ukazovatele ako ceny nájomného, hrubý disponibilný dôchodok na obyvateľa, deflátor spotrebných výdavkov domácností, celkový stav úverov a stavebnej produkcie pri bytovej výstavbe k hrubému domácemu produktu.

Pozrite si historický vývoj cien nehnuteľností na bývanie v prehľadnom grafe.