Národná banka Slovenska (NBS) neočakáva potrebu zmeny úrovne proticyklického kapitálového vankúša ani v ďalšom štvrťroku. Motivácie k výraznému zadlžovaniu sa vplyvom ochladzovania cyklu podľa vyjadrení banky znižujú. To vytvára predpoklad, že v ďalšom období by sa riziká v dôsledku cyklu mohli kumulovať pomalšie. Na druhej strane, v portfóliu bánk však podľa NBS ostávajú riziká naakumulované z minulosti. Zároveň časť poskytovaných úverov vykazuje rizikovejšie parametre.

Situácia sa mení aj na trhu nehnuteľností

Nálady, ako aj vývoj vo finančnom sektore sa menia. Zvyšujúce sa úroky, neistota a pretrvávajúca inflácia ochladzujú motiváciu k zadlžovaniu sa. To sa podľa národnej banky prejavuje v zmiernení rastu úverov, predovšetkým hypoték. Mení sa situácia aj na trhu nehnuteľností, kde ceny po rokoch silného rastu v závere roka poklesli. V podnikoch stále pretrváva potreba krátkodobého financovania v dôsledku rastúcich nákladov, avšak aj u nich sa znížil dopyt po dlhodobých investičných úveroch.

Banky disponujú dostatočnou úrovňou kapitálu

Obavy z ekonomickej recesie sa síce zmiernili, pribúdajú však signály, že finančný cyklus sa začína obracať. To však automaticky neznamená podľa NBS aj nižšie riziko. Pribúdajú úvery na hrane regulatórnych limitov s krátkymi fixáciami, čo v prostredí rastúcich sadzieb môže predstavovať riziko. Zároveň slovenské banky ako jedny z mála v Európe zatiaľ nesprísňovali úverové štandardy pri hypotékach. „Banky disponujú dostatočnou úrovňou kapitálu a sú schopné generovať zisk. To im umožňuje pokryť aj prípadné straty z prítomných rizík. Aktuálne tak nevzniká potreba zmeny úrovne proticyklického kapitálového vankúša,“ uviedla centrálna banka. Proticyklický kapitálový vankúš tak ostáva na úrovni 1,5 percenta.

Proticyklický kapitálový vankúš je prudenciálnym nástrojom, ktorý sa zaviedol v dohode Bazilej III na odvrátenie účinkov hospodárskeho cyklu na úverovú činnosť bánk. V čase prosperity, keď úvery prudko rastú, sa na jeho základe od bánk vyžaduje, aby mali dodatočný kapitál. V prípade, že sa hospodársky cyklus otočí a hospodárska činnosť spomalí, alebo dokonca zaznamená pokles, sa tento vankúš môže uvoľniť, čím sa banke umožní naďalej úverovať reálnu ekonomiku.

Ďalšie dôležité správy

Národná banka Slovenska
Neprehliadnite

Počet zamestnancov v bankách na Slovensku ku koncu vlaňajška mierne stúpol