Slovensko je krajina vlastného bývania, v podnájme žije menej ako desatina obyvateľov. Vo forme vlastníctva sú však značné rozdiely dané nielen vekom, ale aj vzdelaním či regiónom. Na to, čo ovplyvňuje voľbu bývania a kto uprednostňuje dom, byt a kto podnájom, sa pozrel prieskum LifeStyle 2013 zo začiatku tohto roka.

Vlastníctvo bytov je spojené s veľkými mestami, čo potvrdzuje najväčší podiel v Bratislavskom kraji, kde býva vo vlastnom byte 48 percent ľudí. Najmenej v nitrianskom regióne – 28 percent. Presne naopak je to logicky pri vlastníctve rodinných domov, kde dosahuje Nitriansky kraj 41,5-percentný podiel obyvateľov vo vlastných domoch a Bratislava a okolie len 17,5 percenta.

Na vlastníctvo vplýva aj dosiahnuté vzdelanie. Byty majú najčastejšie vysokoškolsky vzdelaní ľudia (42 percent), čo súvisí aj s ich koncentráciou vo veľkých mestách. Pri domoch je rozvrstvenie podľa vzdelania rovnomernejšie – najčastejšie ich vlastnia ľudia s učňovským alebo stredným odborným vzdelaním bez maturity (35 %), tesne ich nasledujú tí, ktorí majú stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou (33 %) a ľudia s vysokoškolským diplomom (32%).

Už menej prekvapivé je, že počet ľudí bývajúcich vo vlastnom rastie s vekom. Vo vlastnom byte tak býva necelých 10 percent mladých vo veku 21 až 25 rokov a vo vlastnom dome takmer 11 percent ľudí tejto vekovej kategórie. V čase zakladania rodiny, vo veku 26 až 30 rokov už vlastní dom viac ako pätina ľudí a najviac ich je vo veku 61 až 65 rokov, až 54 percent.

Najviac bytov vlastnia Bratislavčania, domov Nitrania

Bývanie v podnájme prevláda v mladšom veku, spomedzi ľudí od 21 do 25 rokov si prenajíma byt či dom 17 percent. Najčastejšie majú učňovské alebo stredné odborné vzdelanie bez maturity (11 percent). Najvyšší podiel nájomného bývania je v Bratislavskom kraji (11 percent) a v banskobystrickom regióne (10 percent), najnižší v Trenčíne a okolí (7 percent).

Prieskum realizovala pre banku ČSOB začiatkom roka agentúra TNS Slovakia na vzorke takmer 6 500 respondentov.

Foto - Flickr