"Po krajskom prokurátorovi aj ministerstvo potvrdilo skutočnosť, že dodatočné povolenie na zmenu stavby pred dokončením, ktoré vydal stavebný úrad mestskej časti Staré Mesto, ako aj rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o tejto zmene, sú nezákonné," píšu aktivisti v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poslal Matej Vagač.

Ako informovali aktivisti, odbor územného plánovania ministerstva dopravy ešte v júli vypracoval odborné stanovisko, v ktorom konštatoval, že stavba nie je v súlade s územným plánom zóny Podhradie. Na to v septembri ministerstvo vydalo rozhodnutie, podľa ktorého je odôvodnené protestu krajského prokurátora vyhovieť a napadnuté rozhodnutie okresného úradu zrušiť.

Úrad tak musí vec opäť prerokovať a vydať nové rozhodnutie, vysvetľujú aktivisti z BAO. Podľa hovorkyne Starého Mesta Alexandry Obuchovej sa rozhodnutie ministerstva dopravy týka rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky.

"Okresný úrad je povinný vo veci opätovne konať a rozhodnúť v súlade so zákonom. Mestská časť bude rešpektovať rozhodnutie Okresného úradu Bratislava ako nadriadeného orgánu," reagovala A. Obuchová. Podľa Okresného úradu v Bratislave rozhodnutie ministerstva zatiaľ nie je právoplatné.

Aktivisti z BAO už od novembra 2011 upozorňujú na to, že stavba je v rozpore s územným plánom zóny Podhradie i s verejným záujmom. Za pravdu im dal aj bratislavský krajský prokurátor, ktorý napadol dodatočné povolenie na zmenu rozostavaného domu v Podhradí.

Dodatočné povolenie vydalo Staré Mesto ešte 23. septembra 2013. Voči tomu sa odvolalo mesto Bratislava. Okresný úrad Bratislava však odvolanie zamietol a zmenu stavby potvrdil. Na to v marci tohto roku reagovali aktivisti z BAO, ktorí podali podnet na krajskú prokuratúru.

V ňom žiadali preskúmať zákonnosť rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby domu na Beblavého. Na základe podnetu aktivistov krajský prokurátor podal 9. mája 2014 protest voči okresnému úradu, ktorý potvrdil rozhodnutie Starého Mesta o povolenie zmeny stavby pred dokončením a žiada napadnuté rozhodnutie zrušiť.

Aktivisti z BAO a bratislavský magistrát sa už v minulosti zhodli, že dodatočné rozhodnutie o zmene stavby je v rozpore s územným plánom zóny Podhradie, pretože nie sú splnené záväzné regulatívy pre výšku objektu.

"Maximálna povolená výška Fischerovho domu môže byť po výšku rímsy susedného objektu. Každý môže vidieť, že stavba ďaleko prekračuje tento limit a napriek tomu Stavebný úrad Staré Mesto legalizoval dodatočnú zmenu stavby pred dokončením," uviedol M. Vagač.

Členom iniciatívy BAO sa nepáči ani strecha domu na Beblavého ulici. Podľa aktivistov z BAO totiž budovy v tejto lokalite musia mať šikmé strechy s tvrdou šablónovou strešnou krytinou, kým na dome na Beblavého ulici dokončujú medenú strechu.