Merius navrhoval na oblúkovom pozemku medzi stanicou a Tomášikovou ulicou budovu s pôdorysom tvaru U s tromi podzemnými podlažiami so 436 parkovacími miestami, občianskou vybavenosťou na prízemí, bytmi, apartmánmi a ateliérmi na 14 poschodiach.

Mestská časť vydala k investičnému zámeru nesúhlasné stanovisko. Odôvodňuje ho nesúladom s územným plánom a nevhodnou veľkosťou projektu v susedstve stanice.

Územný plán hovorí o zmiešanom využití pozemku na bývanie a občiansku vybavenosť so špecifickým charakterom druhu zástavby „Intenzívna zástavba občianskej vybavenosti v priestoroch dopravných uzlov medzinárodného významu“.

Projekt však navrhuje objekt z väčšej časti na bývanie s veľmi nízkym percentom zastúpenia občianskej vybavenosti, odôvodňuje mestská časť v stanovisku.

„Predložený návrh hmoty objektu a jeho štruktúry nekorešponduje s jedinečnou architektúrou objektu Železničnej stanice Bratislava – Nové Mesto a zároveň vytvára neprimeranú a nevhodnú vizuálnu a fyzickú bariéru, ktorá bráni v orientácii cestujúcich a návštevníkov stanice,“ píše sa v stanovisku mestskej časti. Objekt tak nevytvára predstaničný priestor potrebný pre rozptyl cestujúcich.

Developer aktuálne rieši presnú podobu projektu, reagoval na otázku portálu TREND Reality Richard Szitás, člen predstavenstva spoločnosti Merius. „Polyfunkčný objekt bude spĺňať všetky predpoklady podľa Územného plánu. Termín začatia výstavby zatiaľ nie je pevne určený,“ dodáva.

V susedstve stanice už dávnejšie vyrástol z jednej strany bytový komplex Koloseo a z druhej strany kancelársky vežiak Lakeside Park. Jeho developer TriGranit má územné rozhodnutie aj pre ďalšie dve budovy s vyše 20 podlažiami.

Merius naposledy v spolupráci s firmou Avocat dokončil bytový projekt Meinl Residence v blízkosti nákupného centra Central v Ružinove. Predtým realizoval bytové projekty Eden Park v Ružinove a Letná Residence v Novom Meste.

Postavil aj administratívnu budovu na Šoltésovej ulici a realizoval prestavbu historických objektov na kancelárie na Štefánikovej a Karpatskej ulici v centre Bratislavy.