Hlavné mesto nevie ponúknuť najmä mladým rodinám a seniorom dostupné nájomné bývanie, ako je to obvyklé v iných európskych metropolách. Navyše musí poskytnúť takmer 600 náhradných bytov nájomcom reštituovaných domov. Mesto sa preto po rokoch púšťa do viacerých projektov výstavby nových nájomných bytov.

Aktuálne vyhlásilo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie prípravy a výstavby dvoch bytoviek v Dúbravke medzi ulicami Dúbravčická, Na vrátkach a Nejedlého. Predpokladaná hodnota zákazky je určená na 8,524 milióna eur bez DPH.

Uchádzači môžu ponuky predkladať do konca novembra. Kritériami sú cena a lehota poskytnutia služieb s váhou v pomere 70:30. Ponuky sú záväzné do konca marca budúceho roku. Dovtedy musí mesto uzatvoriť zmluvu s víťazom verejného obstarávania, ktorý potom bude mať dva roky na odovzdanie hotových bytov.

Mesto vyhlasuje súťaž na nové nájomné byty v Dúbravke

Nájomné byty v Dúbravke - vizualizácia Zdroj: Mesto Bratislava

Stavať sa bude podľa štúdie vypracovanej architektom Jozefom Hronským. Hovorí o dvoch deväťpodlažných domoch obdĺžnikového pôdorysu. Spolu tu má byť 118 bytov, z toho 48 jednoizbových, 34 dvojizbových, 32 trojizbových a štyri štvorizbové. Výmery sa pohybujú od 41 do 89 štvorcových metrov.

Na prízemí mali byť priestory pre obchody a služby. Mesto však požaduje naprojektovať a zrealizovať tu namiesto nich ďalšie dva dvojizbové byty. Občiansku vybavenosť plánuje riešiť v samostatnom objekte.

Parkovanie je zabezpečené vo dvoch dvojpodlažných parkovacích domoch so spolu 140 státiami, ďalších 56 parkovacích miest bude na povrchu. Medzi domami bude zelená plocha s detským ihriskom.

Mesto vyhlasuje súťaž na nové nájomné byty v Dúbravke

Nájomné byty v Dúbravke - vizualizácia Zdroj: Mesto Bratislava

Mesto bude projekt financovať z dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov od ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Podľa zákona možno dotáciu poskytnúť na stopercentné pokrytie oprávnených nákladov najviac do výšky tisíc eur na štvorcový meter podlahovej plochy bytu. K tomu ešte možno pripočítať 5 800 eur na každý byt ako náklady na prípojky k energetickým sieťam, vodovodu, kanalizácii a na miestnu komunikáciu.

Mesto vlastní v tejto lokalite pozemky s rozlohou 3,5 hektára. Podľa štúdie tu ešte možno postaviť ďalšie dve rovnaké bytovky. Oproti cez ulicu Na Vrátkach vlastní aj ubytovňu.

Neďaleko je viacero novostavieb okolo obchodného centra Dubrawa otvoreného pred vyše dvomi rokmi. YIT tu stavia projekt Tammi s viac ako tristo bytmi, Corwin Capital zas pripravuje Dúbravy s 250 bytmi.

Mesto vyhlasuje súťaž na nové nájomné byty v Dúbravke

Nájomné byty v Dúbravke - mapa Zdroj: Mesto Bratislava